Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018) [ 13 ]
Projekt uchwały budżetu Gminy Kłobuck na rok 2019 Projekt uchwały budżetu Gminy Kłobuck na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
18-12-14 14:33
Miłkowski Paweł
16.71MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
18-12-14 14:39
Miłkowski Paweł
4.32MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
18-12-17 15:11
Miłkowski Paweł
2.95MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 19/IV/2014 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 19/IV/2014 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
18-12-14 14:42
Miłkowski Paweł
268.44KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowejgo planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowejgo planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
18-12-14 14:45
Miłkowski Paweł
9.41MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
18-12-18 14:38
Miłkowski Paweł
21.51MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
18-12-14 14:48
Miłkowski Paweł
368.48KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/III.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/III.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
18-12-14 14:49
Miłkowski Paweł
295.39KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 390/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 390/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
18-12-14 14:51
Miłkowski Paweł
3.5MB
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
18-12-14 14:53
Miłkowski Paweł
544.21KB
Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kłobuck w Radzie Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kłobuck w Radzie Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-12-14 14:54
Miłkowski Paweł
292.2KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - skan Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
18-12-18 09:37
Pastuszka Anna
1.8MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 - skan Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
18-12-18 09:39
Pastuszka Anna
4.31MB

Redakcja strony: Projekty uchwał na IV sesję (27.12.2018)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1237

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl