Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.) [ 18 ]
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
18-11-28 09:53
Pastuszka Anna
2.97MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
18-11-28 09:55
Pastuszka Anna
1.75MB
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 - skan Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
18-11-28 09:56
Pastuszka Anna
315.42KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
18-11-28 09:58
Pastuszka Anna
0.91MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
18-11-28 10:00
Pastuszka Anna
575.35KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kamyku przy ul. Spichlerzowej - skan Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kamyku przy ul. Spichlerzowej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
18-11-28 10:01
Pastuszka Anna
4.64MB
Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka - skan Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
18-11-28 10:02
Pastuszka Anna
307.77KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - I wariant - skan Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - I wariant - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-11-28 10:04
Pastuszka Anna
1.63MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  lata 2019-2023 - II wariant - skan
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - II wariant - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
18-11-28 10:06
Pastuszka Anna
1.62MB
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - skan Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
18-11-28 10:07
Pastuszka Anna
352.11KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
18-11-28 11:09
Pastuszka Anna
603.53KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 roku w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku... - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 roku w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
18-11-28 11:11
Pastuszka Anna
579.87KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku... - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
18-11-28 11:12
Pastuszka Anna
328.26KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032 - skan Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
18-11-28 11:14
Pastuszka Anna
21.63MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2021” - skan Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2021” - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
18-11-28 11:29
Pastuszka Anna
34.25MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2018-2022 - skan Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2018-2022 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
18-11-28 11:34
Pastuszka Anna
27.94MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis... - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
18-11-28 14:54
Pastuszka Anna
627.75KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis... - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
18-11-28 14:56
Pastuszka Anna
330.41KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1418

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl