Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXVIII sesję (09.02.2021r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXVIII sesję (09.02.2021r.) [ 16 ]
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
21-02-01 13:28
Pastuszka Anna
2.48MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
21-02-01 13:30
Pastuszka Anna
1.09MB
Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 246/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - skan Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 246/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
21-02-01 13:32
Pastuszka Anna
313.66KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
21-02-01 13:34
Pastuszka Anna
562.02KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic Rómmla i Żytniej - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic Rómmla i Żytniej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
21-02-01 13:35
Pastuszka Anna
1.04MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
21-02-01 13:36
Pastuszka Anna
1.06MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
21-02-01 13:37
Pastuszka Anna
1.08MB
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
21-02-01 13:39
Pastuszka Anna
2.15MB
Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
21-02-02 09:12
Pastuszka Anna
261.22KB
Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
21-02-02 09:14
Pastuszka Anna
282.43KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
21-02-02 10:31
Pastuszka Anna
626.07KB
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia swojej niewłaściwości i przekazania sprawy organowi właściwemu - skan Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia swojej niewłaściwości i przekazania sprawy organowi właściwemu - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
21-02-03 10:12
Pastuszka Anna
681.47KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
21-02-03 13:28
Pastuszka Anna
587.47KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
21-02-03 13:34
Pastuszka Anna
443.7KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
21-02-03 13:36
Pastuszka Anna
444.31KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
21-02-03 14:54
Pastuszka Anna
473.27KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXVIII sesję (09.02.2021r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 949

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl