Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XV sesję (03.12.2019r)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XV sesję (03.12.2019r) [ 11 ]
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
19-11-21 12:02
Pastuszka Anna
1.24MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-11-21 12:11
Pastuszka Anna
1.3MB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
19-11-21 12:12
Pastuszka Anna
521.87KB
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
19-11-21 12:14
Pastuszka Anna
362.18KB
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie Kłobuck Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
19-11-21 12:16
Pastuszka Anna
498.47KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416
19-11-21 12:19
Pastuszka Anna
615.72KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
19-11-21 12:35
Pastuszka Anna
3.91MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
19-11-21 12:35
Pastuszka Anna
1.93MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
19-11-21 12:25
Pastuszka Anna
337.48KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
19-11-21 12:35
Pastuszka Anna
1.6MB
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
19-11-21 12:29
Pastuszka Anna
259.82KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XV sesję (03.12.2019r)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 900

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl