Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXX sesje (18.05.2021r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXX sesje (18.05.2021r.) [ 17 ]
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
21-05-10 11:48
Pastuszka Anna
3.17MB
wersja II - załącznik 1, załącznik 2, uzasadnienie - do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021 - skan wersja II - załącznik 1, załącznik 2, uzasadnienie - do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
21-05-11 15:18
Pastuszka Anna
2.76MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
21-05-10 11:50
Pastuszka Anna
1.14MB
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku - skan Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
21-05-10 11:52
Pastuszka Anna
296.45KB
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - skan Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
21-05-10 11:53
Pastuszka Anna
273.57KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
21-05-10 11:57
Pastuszka Anna
718.61KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
21-05-10 12:03
Pastuszka Anna
1.42MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
21-05-10 12:08
Pastuszka Anna
1.01MB
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego - skan Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
21-05-10 12:12
Pastuszka Anna
0.94MB
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji w sprawie udzielenia poparcia dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego bez rozpatrzenia - skan Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji w sprawie udzielenia poparcia dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego bez rozpatrzenia - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
21-05-10 12:16
Pastuszka Anna
384.91KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego złożonej przez Teresą Garland - skan Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego złożonej przez Teresą Garland - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
21-05-10 12:38
Pastuszka Anna
391.7KB
Projekt uchwały w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego złożonej przez Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji - skan Projekt uchwały w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego złożonej przez Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
21-05-10 12:41
Pastuszka Anna
581.16KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Spółki Wodnej w Białej na Burmistrza Kłobucka - skan Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Spółki Wodnej w Białej na Burmistrza Kłobucka - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
21-05-10 12:57
Pastuszka Anna
1.2MB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka wniesionej przez mieszkańca Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka wniesionej przez mieszkańca Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
21-05-11 14:13
Pastuszka Anna
0.96MB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku wniesionego przez mieszkańca Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku wniesionego przez mieszkańca Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
21-05-11 14:14
Pastuszka Anna
494.6KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych - skan Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
21-05-11 15:53
Pastuszka Anna
528.28KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu - skan Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
21-05-11 15:54
Pastuszka Anna
280.4KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXX sesje (18.05.2021r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 939

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl