Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXVI sesję (24.11.2020r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXVI sesję (24.11.2020r.) [ 15 ]
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
20-11-13 09:31
Pastuszka Anna
3.13MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
20-11-13 09:33
Pastuszka Anna
1.33MB
Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających Gminie... - skan Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających Gminie... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
20-11-13 09:36
Pastuszka Anna
291.15KB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
20-11-13 09:36
Pastuszka Anna
550.08KB
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 - skan Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
20-11-13 09:37
Pastuszka Anna
366.08KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
20-11-13 09:56
Pastuszka Anna
1.15MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości (Biała) - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości (Biała) - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
20-11-13 09:58
Pastuszka Anna
675.72KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości (Libidza) - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości (Libidza) - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
20-11-13 10:00
Pastuszka Anna
673.19KB
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
20-11-13 10:00
Pastuszka Anna
506.84KB
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
20-11-13 10:13
Pastuszka Anna
2.49MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2022 - skan Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2022 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
20-11-13 10:14
Pastuszka Anna
3.87MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2027 - skan Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2027 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
20-11-13 10:16
Pastuszka Anna
36.92MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu Centrum Integracji i Aktywności Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020... - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu" Centrum Integracji i Aktywności Społecznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
20-11-13 10:20
Pastuszka Anna
406.97KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - skan Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
20-11-16 11:19
Pastuszka Anna
468.54KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - skan Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
20-11-16 14:38
Pastuszka Anna
1.81MB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXVI sesję (24.11.2020r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 911

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl