Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XIX sesję 12.03.2020r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XIX sesję 12.03.2020r. [ 13 ]
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
20-03-05 12:53
Pastuszka Anna
2.9MB
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych... - skan Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
20-03-05 12:55
Pastuszka Anna
1.23MB
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - skan Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
20-03-05 12:56
Pastuszka Anna
0.94MB
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
20-03-05 12:57
Pastuszka Anna
1.45MB
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 156/XIX/2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości... - skan Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 156/XIX/2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
20-03-05 12:59
Pastuszka Anna
383.5KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
20-03-05 13:00
Pastuszka Anna
2.69MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
20-03-05 13:01
Pastuszka Anna
1.11MB
Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego - skan Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
20-03-05 13:02
Pastuszka Anna
272.97KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
20-03-05 13:03
Pastuszka Anna
391.72KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XV/2019 z dnia 03.12.2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XV/2019 z dnia 03.12.2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
20-03-05 13:05
Pastuszka Anna
319.84KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury... - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
20-03-05 13:07
Pastuszka Anna
496.17KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2020 roku Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2020 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
20-03-05 13:08
Pastuszka Anna
1.27MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 156/XIX/2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi... Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 156/XIX/2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
20-03-11 14:44
Pastuszka Anna
424.55KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XIX sesję 12.03.2020r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 923

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl