Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXIV sesję (08.09.2020r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXIV sesję (08.09.2020r.) [ 13 ]
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
20-09-01 15:53
Pastuszka Anna
2.2MB
Projekt II załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan Projekt II załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
20-09-08 07:06
Pastuszka Anna
1.34MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
20-09-01 15:54
Pastuszka Anna
1.18MB
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020r. ... - skan Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020r. ... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-09-01 15:55
Pastuszka Anna
4.44MB
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020r. ... - pdf Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020r. ... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
20-09-03 08:19
Pastuszka Anna
488.97KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej - skan Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
20-09-02 10:05
Pastuszka Anna
4.42MB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej - pdf Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
20-09-02 11:38
Pastuszka Anna
1.76MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
20-09-02 10:07
Pastuszka Anna
558.46KB
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców - skan Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
20-09-02 10:08
Pastuszka Anna
300.92KB
Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania - skan Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
20-09-02 10:10
Pastuszka Anna
624.9KB
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej i ustalenia jej składu osobowego - skan Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej i ustalenia jej składu osobowego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
20-09-02 10:11
Pastuszka Anna
267.66KB
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej i ustalenia jej składu osobowego - doc Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej i ustalenia jej składu osobowego - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-09-02 10:56
Pastuszka Anna
15KB
Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego... - skan Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
20-09-02 10:13
Pastuszka Anna
6.76MB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXIV sesję (08.09.2020r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 844

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl