Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XIX sesji z dnia 12.03.2020r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XIX sesji z dnia 12.03.2020r. [ 14 ]
Uchwała Nr 172/XIX/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 172/XIX/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
20-03-16 08:55
Pastuszka Anna
2.47MB
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 172/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 marca 2020r. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 172/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 marca 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
20-05-08 08:43
Pastuszka Anna
163.34KB
Uchwała Nr 173/XIX/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych... - skan Uchwała Nr 173/XIX/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
20-03-16 09:05
Pastuszka Anna
918.07KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 173/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 marca 2020r. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 173/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 marca 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
20-05-08 08:44
Pastuszka Anna
104.45KB
Uchwała Nr 174/XIX/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - skan Uchwała Nr 174/XIX/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
20-03-16 09:07
Pastuszka Anna
240.54KB
Uchwała Nr 175/XIX/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - skan Uchwała Nr 175/XIX/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
20-03-16 09:08
Pastuszka Anna
2.96MB
Uchwała Nr 176/XIX/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 156/XIX/2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości... - skan
Uchwała Nr 176/XIX/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 156/XIX/2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-03-16 09:30
Pastuszka Anna
181.91KB
Uchwała Nr 177/XIX/2020 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan
Uchwała Nr 177/XIX/2020 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
20-03-16 09:31
Pastuszka Anna
2.33MB
Uchwała Nr 178/XIX/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 178/XIX/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
20-03-16 10:22
Pastuszka Anna
1.05MB
Uchwała Nr 179/XIX/2020 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego - skan

Uchwała Nr 179/XIX/2020 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-03-16 09:34
Pastuszka Anna
153.53KB
Uchwała Nr 180/XIX/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XV/2019 z dnia 03.12.2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 - skan Uchwała Nr 180/XIX/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XV/2019 z dnia 03.12.2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
20-03-16 09:35
Pastuszka Anna
166.19KB
Uchwała Nr 181/XIX/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - skan

Uchwała Nr 181/XIX/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-03-16 09:36
Pastuszka Anna
154.83KB
Uchwała Nr 182/XIX/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury... - skan Uchwała Nr 182/XIX/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-03-16 09:37
Pastuszka Anna
332.28KB
Uchwała Nr 183/XIX/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2020 roku - skan

Uchwała Nr 183/XIX/2020 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2020 roku" - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
20-03-16 09:38
Pastuszka Anna
1.04MB

Redakcja strony: Uchwały z XIX sesji z dnia 12.03.2020r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 733

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl