Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXIII sesji z dnia 21.07.2020r

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXIII sesji z dnia 21.07.2020r [ 16 ]
Uchwała Nr 199/XXIII/2020 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku Uchwała Nr 199/XXIII/2020 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-07-24 09:05
Pastuszka Anna
454.01KB
Uchwała Nr 200/XXIII/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania Uchwała Nr 200/XXIII/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-07-24 09:06
Pastuszka Anna
119.94KB
Uchwała Nr 201/XXIII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 Uchwała Nr 201/XXIII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-07-24 09:06
Pastuszka Anna
138.19KB
Uchwała Nr 202/XXIII/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 Uchwała Nr 202/XXIII/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-07-24 09:07
Pastuszka Anna
188.76KB
Uchwała Nr 203/XXIII/2020 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 Uchwała Nr 203/XXIII/2020 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
20-07-24 09:08
Pastuszka Anna
2.76MB
Uchwała Nr 204/XXIII/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2020 Uchwała Nr 204/XXIII/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-07-24 09:09
Pastuszka Anna
205.38KB
Uchwała Nr 205/XXIII/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck Uchwała Nr 205/XXIII/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-07-24 09:10
Pastuszka Anna
1.07MB
Uchwała Nr 206/XXIII/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów Uchwała Nr 206/XXIII/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-07-24 09:11
Pastuszka Anna
181.03KB
Uchwała Nr 207/XXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka Uchwała Nr 207/XXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-07-24 09:11
Pastuszka Anna
370.37KB
Uchwała Nr 208/XXIII/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Łobodnie Uchwała Nr 208/XXIII/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Łobodnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-07-24 09:12
Pastuszka Anna
322.15KB
Uchwała Nr 209/XXIII/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Libidzy Uchwała Nr 209/XXIII/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Libidzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-07-24 09:13
Pastuszka Anna
306.56KB
Uchwała Nr 210/XXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców Uchwała Nr 210/XXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-07-24 09:18
Pastuszka Anna
471.39KB
Uchwała Nr 211/XXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie OSiR w Kłobucku na 3 lata... Uchwała Nr 211/XXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie OSiR w Kłobucku na 3 lata...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-07-24 09:20
Pastuszka Anna
562.86KB
Uchwała Nr 212/XXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie MOK w Kłobucku na rzecz dotychczasowych najemców Uchwała Nr 212/XXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie MOK w Kłobucku na rzecz dotychczasowych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-07-24 09:21
Pastuszka Anna
330.94KB
Uchwała Nr 213/XXIII/2020 w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śl. na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: Wymiana źródeł ciepła... Uchwała Nr 213/XXIII/2020 w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śl. na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-07-24 09:23
Pastuszka Anna
8.93MB
Uchwała Nr 214/XXIII/2020 w sprawie apelu odnoszącego się do trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kłobuck oraz pilnych potrzeb zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami Uchwała Nr 214/XXIII/2020 w sprawie apelu odnoszącego się do trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kłobuck oraz pilnych potrzeb zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
20-07-28 11:55
Pastuszka Anna
611.49KB

Redakcja strony: Uchwały z XXIII sesji z dnia 21.07.2020rRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 526

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl