Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXX sesji z dnia 18.05.2021r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXX sesji z dnia 18.05.2021r. [ 14 ]
Uchwała Nr 286/XXX/2021 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021 - skan Uchwała Nr 286/XXX/2021 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
21-05-20 10:37
Pastuszka Anna
2.65MB
Uchwała Nr 287/XXX/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 287/XXX/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-05-20 10:39
Pastuszka Anna
1.06MB
Uchwała Nr 288/XXX/2021 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku - skan Uchwała Nr 288/XXX/2021 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-05-20 10:41
Pastuszka Anna
158.05KB
Uchwała Nr 289/XXX/2021 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - skan Uchwała Nr 289/XXX/2021 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-05-20 10:43
Pastuszka Anna
145.32KB
Uchwała Nr 290/XXX/2021 w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych - skan Uchwała Nr 290/XXX/2021 w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-05-20 10:44
Pastuszka Anna
157.07KB
Uchwała Nr 291/XXX/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu - skan Uchwała Nr 291/XXX/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-05-20 10:45
Pastuszka Anna
152.03KB
Uchwała Nr 292/XXX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców - skan Uchwała Nr 292/XXX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
21-05-20 10:46
Pastuszka Anna
400.08KB
Uchwała Nr 293/XXX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan Uchwała Nr 293/XXX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-05-20 10:47
Pastuszka Anna
828.25KB
Uchwała Nr 294/XXX/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego - skan Uchwała Nr 294/XXX/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-05-20 10:48
Pastuszka Anna
801.12KB
Uchwała Nr 295/XXX/2021 w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego złożonej przez Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji - skan Uchwała Nr 295/XXX/2021 w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego złożonej przez Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-05-20 10:49
Pastuszka Anna
568.8KB
Uchwała Nr 296/XXX/2021 w sprawie pozostawienia petycji w sprawie udzielenia poparcia dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego bez rozpatrzenia - skan Uchwała Nr 296/XXX/2021 w sprawie pozostawienia petycji w sprawie udzielenia poparcia dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego bez rozpatrzenia - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-05-20 10:51
Pastuszka Anna
370.46KB
Uchwała Nr 297/XXX/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Spółki Wodnej w Białej na Burmistrza Kłobucka - skan Uchwała Nr 297/XXX/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Spółki Wodnej w Białej na Burmistrza Kłobucka - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-05-20 10:52
Pastuszka Anna
1.18MB
Uchwała Nr 298/XXX/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego złożonej przez Teresą Garland - skan Uchwała Nr 298/XXX/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego złożonej przez Teresą Garland - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-05-20 10:54
Pastuszka Anna
374.19KB
Uchwała Nr 299/XXX/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka wniesionej przez mieszkańca Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 299/XXX/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka wniesionej przez mieszkańca Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-05-20 10:54
Pastuszka Anna
2.08MB

Redakcja strony: Uchwały z XXX sesji z dnia 18.05.2021r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 441

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl