Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XI sesji z dnia 20.08.2019r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XI sesji z dnia 20.08.2019r. [ 11 ]
Uchwała nr 108/XI/2019 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 Uchwała nr 108/XI/2019 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-08-22 10:15
Pastuszka Anna
2.07MB
Uchwała nr 109/XI/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck Uchwała nr 109/XI/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-08-22 10:39
Pastuszka Anna
1.33MB
Uchwała nr 110/XI/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck Uchwała nr 110/XI/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-08-22 10:18
Pastuszka Anna
156.59KB
Uchwała nr 111/XI/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kłobucka Uchwała nr 111/XI/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kłobucka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-08-22 10:20
Pastuszka Anna
812.25KB
Uchwała nr 112/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców Uchwała nr 112/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-08-22 10:23
Pastuszka Anna
779.78KB
Uchwała nr 113/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Uchwała nr 113/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-08-22 10:24
Pastuszka Anna
158.1KB
Uchwała nr 114/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck, a pozostającego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na okres 10 lat... Uchwała nr 114/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck, a pozostającego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na okres 10 lat...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-08-22 10:26
Pastuszka Anna
155.74KB
Uchwała nr 115/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Uchwała nr 115/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-08-22 10:28
Pastuszka Anna
181.01KB
Uchwała nr 116/XI/2019 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck Uchwała nr 116/XI/2019 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-08-22 10:30
Pastuszka Anna
158.88KB
Uchwała nr 117/XI/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników Uchwała nr 117/XI/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-08-22 10:31
Pastuszka Anna
165.02KB
Uchwała nr 118/XI/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych Uchwała nr 118/XI/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
19-08-22 10:32
Pastuszka Anna
2.4MB

Redakcja strony: Uchwały z XI sesji z dnia 20.08.2019r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 604

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl