Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XV sesji z dnia 03.12.2019r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XV sesji z dnia 03.12.2019r. [ 11 ]
Uchwała Nr 144/XV/2019 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 Uchwała Nr 144/XV/2019 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
19-12-09 13:52
Pastuszka Anna
1.23MB
Uchwała Nr 145/XV/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck Uchwała Nr 145/XV/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
19-12-09 13:56
Pastuszka Anna
1.15MB
Uchwała Nr 146/XV/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała Nr 146/XV/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
19-12-09 13:57
Pastuszka Anna
384.92KB
Uchwała Nr 147/XV/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 Uchwała Nr 147/XV/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-12-09 13:58
Pastuszka Anna
150.15KB
Uchwała Nr 148/XV/2019 w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku Uchwała Nr 148/XV/2019 w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
19-12-09 14:00
Pastuszka Anna
490.32KB
Uchwała Nr 149/XV/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Uchwała Nr 149/XV/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-12-09 14:04
Pastuszka Anna
3.14MB
Uchwała Nr 150/XV/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Uchwała Nr 150/XV/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
19-12-09 14:06
Pastuszka Anna
1.51MB
Uchwała Nr 151/XV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Uchwała Nr 151/XV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
19-12-09 14:07
Pastuszka Anna
162KB
Uchwała Nr 152/XV/2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Uchwała Nr 152/XV/2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-12-09 14:09
Pastuszka Anna
1.53MB
Uchwała Nr 153/XV/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców Uchwała Nr 153/XV/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-12-09 14:11
Pastuszka Anna
145.22KB
Uchwała Nr 154/XV/2019 w sprawie apelu o wsparcie finansowe w zakresie budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie Uchwała Nr 154/XV/2019 w sprawie apelu o wsparcie finansowe w zakresie budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
19-12-09 14:16
Pastuszka Anna
839.26KB

Redakcja strony: Uchwały z XV sesji z dnia 03.12.2019r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1026

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl