Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XII sesji z dnia 24.09.2019r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XII sesji z dnia 24.09.2019r. [ 9 ]
Uchwała nr 119/XII/2019 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 Uchwała nr 119/XII/2019 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
19-10-01 14:50
Pastuszka Anna
1.54MB
Uchwała nr 120/XII/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck Uchwała nr 120/XII/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
19-10-01 14:53
Pastuszka Anna
1.18MB
Uchwała Nr 121/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców Uchwała Nr 121/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
19-10-01 15:05
Pastuszka Anna
376.92KB
Uchwała Nr 122/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Uchwała Nr 122/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-10-01 15:08
Pastuszka Anna
152.47KB
Uchwała Nr 123/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców Uchwała Nr 123/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
19-10-01 15:18
Pastuszka Anna
359.07KB
Uchwała Nr 124/XII/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023 Uchwała Nr 124/XII/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
19-10-01 15:19
Pastuszka Anna
156.66KB
Uchwała Nr 125/XII/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2020-2023 Uchwała Nr 125/XII/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2020-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
19-10-01 15:21
Pastuszka Anna
165.14KB
Uchwała Nr 126/XII/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2020-2023 Uchwała Nr 126/XII/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2020-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
19-10-01 15:22
Pastuszka Anna
164.12KB
Uchwała Nr 127/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Uchwała Nr 127/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-10-01 15:23
Pastuszka Anna
2.51MB

Redakcja strony: Uchwały z XII sesji z dnia 24.09.2019r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 908

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl