Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z X sesji z dnia 25.06.2019r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z X sesji z dnia 25.06.2019r. [ 9 ]
Uchwała Nr 99/X/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania Uchwała Nr 99/X/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-06-28 07:48
Pastuszka Anna
231.73KB
Uchwała Nr 100/X/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 Uchwała Nr 100/X/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-06-28 07:51
Pastuszka Anna
273.87KB
Uchwała Nr 101/X/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 Uchwała Nr 101/X/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-06-28 07:53
Pastuszka Anna
372.58KB
Uchwała Nr 102/X/2019 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 Uchwała Nr 102/X/2019 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
19-06-28 07:55
Pastuszka Anna
3.96MB
Uchwała Nr 103/X/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck Uchwała Nr 103/X/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-06-28 07:58
Pastuszka Anna
2.55MB
Uchwała Nr 104/X/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego Uchwała Nr 104/X/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-06-28 08:01
Pastuszka Anna
336.7KB
Uchwała Nr 105/X/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Uchwała Nr 105/X/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
19-06-28 08:02
Pastuszka Anna
1.11MB
Uchwała Nr 106/X/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Uchwała Nr 106/X/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-06-28 08:12
Pastuszka Anna
1.12MB
Uchwała Nr 107/X/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników Uchwała Nr 107/X/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-06-28 08:18
Pastuszka Anna
265.32KB

Redakcja strony: Uchwały z X sesji z dnia 25.06.2019r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 684

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl