Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXVII sesji z dnia 29.12.2020r

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXVII sesji z dnia 29.12.2020r [ 19 ]
Uchwała Nr 245/XXVII/2020 w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap I - skan Uchwała Nr 245/XXVII/2020 w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap I - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
20-12-31 13:24
Pastuszka Anna
4.87MB
Uchwała Nr 245/XXVII/2020 w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap I - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Uchwała Nr 245/XXVII/2020 w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap I - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
21-01-26 07:10
Pastuszka Anna
25.11MB
Uchwała Nr 246/XXVII/2020 sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - skan Uchwała Nr 246/XXVII/2020 sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
20-12-31 13:24
Pastuszka Anna
6.67MB
Uchwała Nr 246/XXVII/2020 sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Uchwała Nr 246/XXVII/2020 sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
21-01-26 14:46
Pastuszka Anna
587.68KB
załącznik graficzny do Uchwały Nr 246/XXVII/2020 - pdf załącznik graficzny do Uchwały Nr 246/XXVII/2020 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
21-01-26 14:59
Pastuszka Anna
6.63MB
Uchwała Nr 247/XXVII/2020 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan Uchwała Nr 247/XXVII/2020 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
20-12-31 13:25
Pastuszka Anna
1.94MB
Uchwała Nr 248/XXVII/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 248/XXVII/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-12-31 13:26
Pastuszka Anna
1.36MB
Uchwała Nr 249/XXVII/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 - skan Uchwała Nr 249/XXVII/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-12-31 13:59
Pastuszka Anna
6.65MB
Uchwała Nr 250/XXVII/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021 - skan Uchwała Nr 250/XXVII/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-12-31 14:01
Pastuszka Anna
1.97MB
Uchwała Nr 251/XXVII/2020 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 - skan Uchwała Nr 251/XXVII/2020 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-12-31 14:02
Pastuszka Anna
4.03MB
Uchwała Nr 252/XXVII/2020 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021 - skan Uchwała Nr 252/XXVII/2020 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
20-12-31 14:03
Pastuszka Anna
18.18MB
Uchwała Nr 252/XXVII/2020 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021 - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Uchwała Nr 252/XXVII/2020 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021 - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-01-26 07:08
Pastuszka Anna
1.33MB
Uchwała Nr 253/XXVII/2020 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan Uchwała Nr 253/XXVII/2020 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-12-31 14:04
Pastuszka Anna
262.13KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały nr 253/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020r. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały nr 253/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-02-03 09:53
Pastuszka Anna
120.29KB
Uchwała Nr 254/XXVII/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 254/XXVII/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-12-31 14:06
Pastuszka Anna
207.08KB
Uchwała Nr 255/XXVII/2020 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Kłobuck na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania - skan Uchwała Nr 255/XXVII/2020 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Kłobuck na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-12-31 14:07
Pastuszka Anna
1.47MB
Uchwała Nr 256/XXVII/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kłobuck - skan Uchwała Nr 256/XXVII/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-12-31 14:08
Pastuszka Anna
3.56MB
Uchwała Nr 257/XXVII/2020 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023” - skan Uchwała Nr 257/XXVII/2020 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023” - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-12-31 14:09
Pastuszka Anna
4.76MB
Uchwała Nr 258/XXVII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji - skan Uchwała Nr 258/XXVII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-12-31 14:10
Pastuszka Anna
315.14KB

Redakcja strony: Uchwały z XXVII sesji z dnia 29.12.2020rRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 649

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl