Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z VII sesji z dnia 07.05.2019r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z VII sesji z dnia 07.05.2019r. [ 16 ]
Uchwała Nr 78/VII/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25.11.2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa... Uchwała Nr 78/VII/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25.11.2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
19-05-14 12:44
Pastuszka Anna
345.02KB
Uchwała Nr 79/VII/2019 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 Uchwała Nr 79/VII/2019 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-05-14 12:45
Pastuszka Anna
1.96MB
Uchwała Nr 80/VII/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck Uchwała Nr 80/VII/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-05-14 12:47
Pastuszka Anna
1.25MB
Uchwała Nr 81/VII/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów Uchwała Nr 81/VII/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-05-14 12:49
Pastuszka Anna
179.9KB
Uchwała Nr 82/VII/2019 w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ozn. Nr OR.1510.1.004.2019 oraz OR.1510.1.005.2019 Uchwała Nr 82/VII/2019 w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ozn. Nr OR.1510.1.004.2019 oraz OR.1510.1.005.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-05-14 12:51
Pastuszka Anna
655.4KB
Uchwała Nr 83/VII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia - skan Uchwała Nr 83/VII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-05-14 13:19
Pastuszka Anna
2.98MB
Uchwała Nr 83/VII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia - publikacja w Dz.U. - pdf Uchwała Nr 83/VII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia - publikacja w Dz.U. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
19-05-15 10:04
Pastuszka Anna
6.1MB
Uchwała Nr 84/VII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi - skan Uchwała Nr 84/VII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-05-14 13:21
Pastuszka Anna
2.85MB
Uchwała Nr 84/VII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi - publikacja w Dz.U. - pdf Uchwała Nr 84/VII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi - publikacja w Dz.U. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
19-05-15 10:05
Pastuszka Anna
6.07MB
Uchwała Nr 85/VII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku - skan Uchwała Nr 85/VII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
19-05-14 13:22
Pastuszka Anna
5.22MB
Uchwała Nr 85/VII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku - publikacja w Dz.U. - pdf Uchwała Nr 85/VII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku - publikacja w Dz.U. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
19-05-15 10:10
Pastuszka Anna
18.96MB
Uchwała Nr 86/VII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców Uchwała Nr 86/VII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-05-14 12:54
Pastuszka Anna
596.05KB
Uchwała Nr 87/VII/2019 w sprawie przywrócenia ruchu pasażerskiego na stacji kolejowej Kłobuck Uchwała Nr 87/VII/2019 w sprawie przywrócenia ruchu pasażerskiego na stacji kolejowej Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
19-05-14 12:55
Pastuszka Anna
600.3KB
Uchwała Nr 88/VII/2019 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Kłobuck Uchwała Nr 88/VII/2019 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-05-14 12:56
Pastuszka Anna
150.22KB
Uchwała Nr 89/VII/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 24/III/2018 z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck Uchwała Nr 89/VII/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 24/III/2018 z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-05-14 12:59
Pastuszka Anna
164.72KB
Uchwała Nr 90/VII/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze Uchwała Nr 90/VII/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-05-14 13:03
Pastuszka Anna
165.07KB

Redakcja strony: Uchwały z VII sesji z dnia 07.05.2019r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 902

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl