Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z VI sesji z dnia 26.03.2019r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z VI sesji z dnia 26.03.2019r. [ 9 ]
Uchwała Nr 69/VI/2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji Uchwała Nr 69/VI/2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-04-03 10:07
Pastuszka Anna
150.65KB
Uchwała Nr 70/VI/2019 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 Uchwała Nr 70/VI/2019 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
19-04-03 10:09
Pastuszka Anna
2.67MB
Uchwała Nr 71/VI/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego Uchwała Nr 71/VI/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
19-04-03 10:12
Pastuszka Anna
2.07MB
Uchwała Nr 72/VI/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck Uchwała Nr 72/VI/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
19-04-03 10:14
Pastuszka Anna
1.31MB
Uchwała Nr 73/VI/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 468/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 2018 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck w 2020 roku Uchwała Nr 73/VI/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 468/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 2018 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-04-03 10:15
Pastuszka Anna
131.62KB
Uchwała Nr 74/VI/2019 w sprawie desygnowania kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłobucku Uchwała Nr 74/VI/2019 w sprawie desygnowania kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-04-03 10:16
Pastuszka Anna
135.03KB
Uchwała Nr 75/VI/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2019 roku Uchwała Nr 75/VI/2019 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2019 roku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
19-04-03 10:19
Pastuszka Anna
0.97MB
Uchwała Nr 76/VI/2019 w sprawie warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kłobuck... Uchwała Nr 76/VI/2019 w sprawie warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kłobuck...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-04-03 10:21
Pastuszka Anna
241.17KB
Uchwała Nr 77/VI/2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019-2023 Uchwała Nr 77/VI/2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
19-04-03 10:26
Pastuszka Anna
3.87MB

Redakcja strony: Uchwały z VI sesji z dnia 26.03.2019r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 742

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl