Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXVI sesji z dnia 24.11.2020r

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXVI sesji z dnia 24.11.2020r [ 28 ]
Uchwała Nr 230/XXVI/2020 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 oraz zmiany uchwały Nr 224/XXV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 września 2020 roku - skan Uchwała Nr 230/XXVI/2020 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 oraz zmiany uchwały Nr 224/XXV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 września 2020 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
20-11-27 09:56
Pastuszka Anna
2.85MB
Uchwała Nr 231/XXVI/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 231/XXVI/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
20-11-27 09:57
Pastuszka Anna
1.26MB
Uchwała Nr 232/XXVI/2020 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych... - skan Uchwała Nr 232/XXVI/2020 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
20-11-27 10:00
Pastuszka Anna
186.53KB
Uchwała Nr 232/XXVI/2020 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach... - pdf ogłoszony w Dz.U. Uchwała Nr 232/XXVI/2020 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach... - pdf ogłoszony w Dz.U.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-12-08 08:26
Pastuszka Anna
1.39MB
Uchwała Nr 233/XXVI/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - skan Uchwała Nr 233/XXVI/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
20-11-27 10:00
Pastuszka Anna
403.61KB
Uchwała Nr 233/XXVI/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pdf ogłoszony w Dz.U. Uchwała Nr 233/XXVI/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pdf ogłoszony w Dz.U.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
20-12-08 08:27
Pastuszka Anna
1.5MB
Uchwała Nr 234/XXVI/2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 - skan Uchwała Nr 234/XXVI/2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-11-27 10:01
Pastuszka Anna
158.04KB
Uchwała Nr 234/XXVI/2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 - pdf ogłoszony w Dz.U. Uchwała Nr 234/XXVI/2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 - pdf ogłoszony w Dz.U.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-12-08 08:28
Pastuszka Anna
1.39MB
Uchwała Nr 235/XXVI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan Uchwała Nr 235/XXVI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
20-11-27 10:03
Pastuszka Anna
753.68KB
Uchwała Nr 236/XXVI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości (Biała) - skan Uchwała Nr 236/XXVI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości (Biała) - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-11-27 10:04
Pastuszka Anna
154.97KB
Uchwała Nr 236/XXVI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości (Biała) - doc Uchwała Nr 236/XXVI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości (Biała) - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-12-08 09:10
Pastuszka Anna
11.5KB
Uchwała Nr 237/XXVI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości (Libidza) - skan Uchwała Nr 237/XXVI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości (Libidza) - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
20-11-27 10:05
Pastuszka Anna
168.57KB
Uchwała Nr 237/XXVI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości (Libidza) - doc Uchwała Nr 237/XXVI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości (Libidza) - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-12-08 09:06
Pastuszka Anna
12KB
Uchwała Nr 238/XXVI/2020 w sprawie podziału Gminy Kłobuck na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - skan Uchwała Nr 238/XXVI/2020 w sprawie podziału Gminy Kłobuck na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-11-27 10:06
Pastuszka Anna
226.47KB
Uchwała Nr 238/XXVI/2020 w sprawie podziału Gminy Kłobuck na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - pdf ogłoszony w Dz.U. Uchwała Nr 238/XXVI/2020 w sprawie podziału Gminy Kłobuck na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - pdf ogłoszony w Dz.U.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-12-08 08:29
Pastuszka Anna
1.49MB
Uchwała Nr 239/XXVI/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 239/XXVI/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
20-11-27 10:07
Pastuszka Anna
2.05MB
Uchwała Nr 239/XXVI/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck - pdf ogłoszony w Dz.U. Uchwała Nr 239/XXVI/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck - pdf ogłoszony w Dz.U.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
20-12-08 08:29
Pastuszka Anna
1.56MB
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 239/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 listopada 2020r. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w całości uchwały nr 239/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 listopada 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-01-07 13:46
Pastuszka Anna
143.44KB
Uchwała Nr 240/XXVI/2020 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2022 - skan Uchwała Nr 240/XXVI/2020 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2022 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
20-11-27 10:34
Pastuszka Anna
3.97MB
Uchwała Nr 240/XXVI/2020 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2022 - pdf Uchwała Nr 240/XXVI/2020 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2022 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-12-08 13:38
Pastuszka Anna
599.06KB
Uchwała Nr 241/XXVI/2020 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2027 - skan Uchwała Nr 241/XXVI/2020 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2027 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
20-11-27 10:35
Pastuszka Anna
37.14MB
Uchwała Nr 241/XXVI/2020 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2027 - pdf Uchwała Nr 241/XXVI/2020 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2027 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
20-12-08 13:38
Pastuszka Anna
3.78MB
Uchwała Nr 242/XXVI/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu Centrum Integracji i Aktywności Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020... - skan Uchwała Nr 242/XXVI/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu" Centrum Integracji i Aktywności Społecznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-11-27 10:37
Pastuszka Anna
223.09KB
Uchwała Nr 242/XXVI/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu Centrum Integracji i Aktywności Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020... - pdf Uchwała Nr 242/XXVI/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu" Centrum Integracji i Aktywności Społecznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020... - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-12-08 13:39
Pastuszka Anna
228.46KB
Uchwała Nr 243/XXVI/2020 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - skan Uchwała Nr 243/XXVI/2020 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-11-27 10:38
Pastuszka Anna
1.57MB
Uchwała Nr 243/XXVI/2020 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - doc Uchwała Nr 243/XXVI/2020 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-12-08 08:43
Pastuszka Anna
66.5KB
Uchwała Nr 244/XXVI/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji - skan Uchwała Nr 244/XXVI/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-11-27 10:39
Pastuszka Anna
326.03KB
Uchwała Nr 244/XXVI/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji - doc Uchwała Nr 244/XXVI/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-12-08 08:50
Pastuszka Anna
14.5KB

Redakcja strony: Uchwały z XXVI sesji z dnia 24.11.2020rRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1733

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl