Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXIX sesji z dnia 23.03.2021r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXIX sesji z dnia 23.03.2021r. [ 17 ]
Uchwała Nr 275/XXIX/2021 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021 - skan Uchwała Nr 275/XXIX/2021 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
21-03-26 12:22
Pastuszka Anna
3.64MB
Uchwała Nr 276/XXIX/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 276/XXIX/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-03-26 12:23
Pastuszka Anna
0.94MB
Uchwała Nr 277/XXIX/2021 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego - skan Uchwała Nr 277/XXIX/2021 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-03-26 12:23
Pastuszka Anna
150.85KB
Uchwała Nr 278/XXIX/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 - skan Uchwała Nr 278/XXIX/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-03-26 12:24
Pastuszka Anna
214.27KB
Uchwała Nr 279/XXIX/2021 w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 - skan Uchwała Nr 279/XXIX/2021 w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-03-26 12:33
Pastuszka Anna
198.37KB
Uchwała Nr 279/XXIX/2021 w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Uchwała Nr 279/XXIX/2021 w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-04-08 12:03
Pastuszka Anna
175.38KB
Uchwała Nr 280/XXIX/2021 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan Uchwała Nr 280/XXIX/2021 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
21-03-26 12:34
Pastuszka Anna
177.39KB
Uchwała Nr 280/XXIX/2021 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Uchwała Nr 280/XXIX/2021 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
21-04-08 12:03
Pastuszka Anna
174.12KB
Uchwała Nr 281/XXIX/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2021 roku - skan Uchwała Nr 281/XXIX/2021 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2021 roku" - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
21-03-26 12:34
Pastuszka Anna
1.02MB
Uchwała Nr 281/XXIX/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2021 roku - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Uchwała Nr 281/XXIX/2021 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2021 roku" - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
21-04-08 12:04
Pastuszka Anna
278.04KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 281/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 marca 2021r. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 281/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 marca 2021r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
21-09-17 10:09
Pastuszka Anna
146.36KB
Uchwała Nr 282/XXIX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 282/XXIX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-03-26 12:35
Pastuszka Anna
318.67KB
Uchwała Nr 283/XXIX/2021 w sprawie mpzp dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie - skan Uchwała Nr 283/XXIX/2021 w sprawie mpzp dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
21-03-26 12:36
Pastuszka Anna
3.99MB
Uchwała Nr 283/XXIX/2021 w sprawie mpzp dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Uchwała Nr 283/XXIX/2021 w sprawie mpzp dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
21-04-08 12:05
Pastuszka Anna
5.1MB
Uchwała Nr 284/XXIX/2021 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk a rok 2021 na terenie Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 284/XXIX/2021 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk a rok 2021 na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
21-03-26 12:36
Pastuszka Anna
156.82KB
Uchwała Nr 284/XXIX/2021 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk a rok 2021 na terenie Gminy Kłobuck - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Uchwała Nr 284/XXIX/2021 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk a rok 2021 na terenie Gminy Kłobuck - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-04-08 12:06
Pastuszka Anna
166.61KB
Uchwała Nr 285/XXIX/2021 w sprawie stwierdzenia swojej niewłaściwości i przekazania sprawy organom właściwym - skan Uchwała Nr 285/XXIX/2021 w sprawie stwierdzenia swojej niewłaściwości i przekazania sprawy organom właściwym - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-03-26 12:37
Pastuszka Anna
396.59KB

Redakcja strony: Uchwały z XXIX sesji z dnia 23.03.2021r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 516

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl