Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r. [ 11 ]
Uchwała Nr 28/IV/2018 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan Uchwała Nr 28/IV/2018 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
19-01-02 11:35
Pastuszka Anna
2.99MB
Uchwała Nr 29/IV/2018 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2019 - skan Uchwała Nr 29/IV/2018 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2019 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
19-01-02 11:53
Pastuszka Anna
17.2MB
Uchwała Nr 30/IV/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 30/IV/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
19-01-02 12:46
Pastuszka Anna
4.41MB
Uchwała Nr 31/IV/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 19/IV/2014 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku - skan Uchwała Nr 31/IV/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 19/IV/2014 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
19-01-02 12:48
Pastuszka Anna
433.19KB
Uchwała Nr 32/IV/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 - skan Uchwała Nr 32/IV/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
19-01-14 15:18
Pastuszka Anna
4.23MB
Uchwała Nr 33/IV/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - skan Uchwała Nr 33/IV/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
19-01-14 15:18
Pastuszka Anna
1.88MB
Uchwała Nr 34/IV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan Uchwała Nr 34/IV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
19-01-02 12:53
Pastuszka Anna
396.65KB
Uchwała Nr 35/IV/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/III/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 35/IV/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/III/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
19-01-02 12:54
Pastuszka Anna
397.97KB
Uchwała Nr 36/IV/2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kłobuck w Radzie Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku - skan Uchwała Nr 36/IV/2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kłobuck w Radzie Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
19-01-02 12:55
Pastuszka Anna
386KB
Uchwała Nr 37/IV/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 390/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 - skan Uchwała Nr 37/IV/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 390/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020" - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
19-01-03 09:56
Pastuszka Anna
4.06MB
Uchwała Nr 38/IV/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 - skan Uchwała Nr 38/IV/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
19-01-02 12:57
Pastuszka Anna
490.33KB

Redakcja strony: Uchwały z IV sesji z dnia 27.12.2018r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 994

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl