Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r. [ 18 ]
Uchwała Nr 10/III/2018 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan Uchwała Nr 10/III/2018 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
18-12-11 14:07
Miłkowski Paweł
2.93MB
Uchwała Nr 11/III/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 11/III/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-12-11 14:09
Miłkowski Paweł
1.92MB
Uchwała Nr 12/III/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2018-2022 - skan Uchwała Nr 12/III/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2018-2022 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
18-12-11 14:13
Miłkowski Paweł
5.87MB
Uchwała Nr 13/III/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 - skan Uchwała Nr 13/III/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-12-11 14:14
Miłkowski Paweł
410.94KB
Uchwała Nr 14/III/2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka Uchwała Nr 14/III/2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
18-12-11 14:15
Miłkowski Paweł
419.95KB
Uchwała Nr 15/III/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kamyku przy ul. Spichlerzowej - skan Uchwała Nr 15/III/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kamyku przy ul. Spichlerzowej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
18-12-11 14:16
Miłkowski Paweł
2.79MB
Uchwała Nr 16/III/2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - skan Uchwała Nr 16/III/2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-12-11 14:18
Miłkowski Paweł
432.79KB
Uchwała Nr 17/III/2018 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2021” - skan Uchwała Nr 17/III/2018 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2021” - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-12-12 12:59
Miłkowski Paweł
4.14MB
Uchwała Nr 18/III/2018 w sprawie uchwalenia Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032 - skan Uchwała Nr 18/III/2018 w sprawie uchwalenia Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
18-12-12 13:04
Miłkowski Paweł
3.39MB
Uchwała Nr 19/III/2018 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - skan Uchwała Nr 19/III/2018 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-12-12 13:19
Miłkowski Paweł
2.05MB
Uchwała Nr 20/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców - skan Uchwała Nr 20/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-12-12 13:20
Miłkowski Paweł
620.5KB
Uchwała Nr 21/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan Uchwała Nr 21/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-12-12 13:21
Miłkowski Paweł
422.98KB
Uchwała Nr 22/III/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 roku w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku... - skan Uchwała Nr 22/III/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 roku w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-12-12 13:22
Miłkowski Paweł
670.86KB
Uchwała Nr 23/III/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku... - skan Uchwała Nr 23/III/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-12-12 13:23
Miłkowski Paweł
454.99KB
Uchwała Nr 24/III/2018 w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 24/III/2018 w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-12-12 13:25
Miłkowski Paweł
757.95KB
Uchwała Nr 25/III/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis... - skan Uchwała Nr 25/III/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
18-12-12 13:26
Miłkowski Paweł
721.21KB
Uchwała Nr 26/III/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis... - skan Uchwała Nr 26/III/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
18-12-12 13:26
Miłkowski Paweł
470.86KB
Uchwała Nr 27/III/2018 w sprawie zmiany uchwały 3/II/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.11.2018 r. w sprawie liczby i nazw komisji Rady Miejskiej w Kłobucku Uchwała Nr 27/III/2018 w sprawie zmiany uchwały 3/II/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.11.2018 r. w sprawie liczby i nazw komisji Rady Miejskiej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-12-12 13:29
Miłkowski Paweł
442.85KB

Redakcja strony: Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1097

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl