Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XVII sesji z dnia 16.01.2020r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XVII sesji z dnia 16.01.2020r. [ 7 ]
Uchwała Nr 161/XVII/2020 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 Uchwała Nr 161/XVII/2020 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
20-01-21 09:20
Pastuszka Anna
0.99MB
Uchwała Nr 162/XVII/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck Uchwała Nr 162/XVII/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
20-01-21 09:23
Pastuszka Anna
1.01MB
Uchwała Nr 163/XVII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego Uchwała Nr 163/XVII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-01-21 09:26
Pastuszka Anna
152.45KB
Uchwała Nr 164/XVII/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie o wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości Uchwała Nr 164/XVII/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie o wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-01-21 09:27
Pastuszka Anna
190.92KB
Uchwała Nr 165/XVII/2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości przyległych Uchwała Nr 165/XVII/2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości przyległych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-01-21 09:28
Pastuszka Anna
254.96KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr 165/XVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 stycznia 2020r. w zakresie wyrazu nieodpłatne Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr 165/XVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 stycznia 2020r. w zakresie wyrazu "nieodpłatne"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-05-08 08:33
Pastuszka Anna
119.56KB
Uchwała Nr 166/XVII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck Uchwała Nr 166/XVII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-01-21 09:34
Pastuszka Anna
316.82KB

Redakcja strony: Uchwały z XVII sesji z dnia 16.01.2020r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 768

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl