Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XIV sesji z dnia 12.11.2019r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XIV sesji z dnia 12.11.2019r. [ 16 ]
Uchwała Nr 130/XIV/2019 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019 Uchwała Nr 130/XIV/2019 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-11-19 08:28
Pastuszka Anna
2.31MB
Uchwała Nr 131/XIV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu położonego w Łobodnie Uchwała Nr 131/XIV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu położonego w Łobodnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-11-19 08:30
Pastuszka Anna
465.52KB
Uchwała Nr 132/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Uchwała Nr 132/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-11-19 08:32
Pastuszka Anna
149.96KB
Uchwała Nr 133/XIV/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 104/X/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck... Uchwała Nr 133/XIV/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 104/X/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-11-19 08:34
Pastuszka Anna
187.52KB
Uchwała Nr 134/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Uchwała Nr 134/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-11-19 08:36
Pastuszka Anna
148.93KB
Uchwała Nr 135/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców
Uchwała Nr 135/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-11-19 08:44
Pastuszka Anna
0.93MB
Uchwała Nr 136/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck a pozostającego w trwałym zarządzie ZDiGK w Kłobucku na czas dłuższy niż 3 lata Uchwała Nr 136/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck a pozostającego w trwałym zarządzie ZDiGK w Kłobucku na czas dłuższy niż 3 lata
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-11-19 08:46
Pastuszka Anna
151.05KB
Uchwała Nr 137/XIV/2019 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 2049S Uchwała Nr 137/XIV/2019 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 2049S
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-11-19 08:47
Pastuszka Anna
148.85KB
Uchwała Nr 138/XIV/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 381/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego niepublicznych... Uchwała Nr 138/XIV/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 381/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego niepublicznych...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-11-19 08:49
Pastuszka Anna
1.75MB
Uchwała Nr 139/XIV/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów Uchwała Nr 139/XIV/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-11-19 08:50
Pastuszka Anna
158.33KB
Uchwała Nr 140/XIV/2019 w sprawie uchwalenia mpzp terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I - skan Uchwała Nr 140/XIV/2019 w sprawie uchwalenia mpzp terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
19-11-19 08:57
Pastuszka Anna
7.46MB
Uchwała Nr 140/XIV/2019 w sprawie uchwalenia mpzp terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I - plik pdf Uchwała Nr 140/XIV/2019 w sprawie uchwalenia mpzp terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna - etap I - plik pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
19-11-20 08:54
Pastuszka Anna
9.71MB
Uchwała Nr 141/XIV/2019 w sprawie mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej - skan Uchwała Nr 141/XIV/2019 w sprawie mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-11-19 09:09
Pastuszka Anna
3.17MB
Uchwała Nr 141/XIV/2019 w sprawie mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej - plik pdf Uchwała Nr 141/XIV/2019 w sprawie mpzp dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej - plik pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
19-11-20 08:56
Pastuszka Anna
3.76MB
Uchwała Nr 142/XIV/2019 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020r. na dofin. kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji... Uchwała Nr 142/XIV/2019 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020r. na dofin. kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
19-11-19 09:14
Pastuszka Anna
3.66MB
Uchwała Nr 143/XIV/2019 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej w Kłobucku do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według własciwości Uchwała Nr 143/XIV/2019 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej w Kłobucku do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według własciwości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-11-20 08:52
Pastuszka Anna
480.28KB

Redakcja strony: Uchwały z XIV sesji z dnia 12.11.2019r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 741

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl