Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXVIII sesji z dnia 09.02.2021r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXVIII sesji z dnia 09.02.2021r. [ 21 ]
Uchwała Nr 259/XXVIII/2021 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021 - skan Uchwała Nr 259/XXVIII/2021 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
21-02-12 11:00
Pastuszka Anna
2.44MB
Uchwała Nr 260/XXVIII/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 260/XXVIII/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
21-02-12 11:00
Pastuszka Anna
0.98MB
Uchwała Nr 261/XXVIII/2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 246/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - skan Uchwała Nr 261/XXVIII/2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 246/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-02-12 11:30
Pastuszka Anna
176.63KB
Uchwała Nr 261/XXVIII/2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 246/XXVII/2020... w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Uchwała Nr 261/XXVIII/2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 246/XXVII/2020... w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-02-18 08:04
Pastuszka Anna
168.59KB
Uchwała Nr 262/XXVIII/2021w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan Uchwała Nr 262/XXVIII/2021w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-02-12 11:30
Pastuszka Anna
150.83KB
Uchwała Nr 263/XXVIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic Rómmla, Szkolnej i Żytniej - skan Uchwała Nr 263/XXVIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic Rómmla, Szkolnej i Żytniej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
21-02-12 11:31
Pastuszka Anna
838.75KB
Uchwała Nr 264/XXVIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana - skan Uchwała Nr 264/XXVIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-02-12 11:33
Pastuszka Anna
838.36KB
Uchwała Nr 265/XXVIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej - skan Uchwała Nr 265/XXVIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kłobuck, w rejonie ulic Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-02-12 11:34
Pastuszka Anna
835.61KB
Uchwała Nr 266/XXVIII/2021 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan Uchwała Nr 266/XXVIII/2021 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-02-12 11:34
Pastuszka Anna
315.78KB
Uchwała Nr 266/XXVIII/2021 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Uchwała Nr 266/XXVIII/2021 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
21-02-18 08:06
Pastuszka Anna
199.48KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały Nr 266/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2021r. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały Nr 266/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2021r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
21-03-19 08:28
Pastuszka Anna
2.11MB
Uchwała Nr 267/XXVIII/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 267/XXVIII/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-02-12 11:35
Pastuszka Anna
1.58MB
Uchwała Nr 267/XXVIII/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf Uchwała Nr 267/XXVIII/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-02-18 08:07
Pastuszka Anna
420.51KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 267/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2021r. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 267/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2021r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-03-19 08:29
Pastuszka Anna
2.12MB
Uchwała Nr 268/XXVIII/2021 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 268/XXVIII/2021 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-02-12 11:36
Pastuszka Anna
127.05KB
Uchwała Nr 269/XXVIII/2021 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 269/XXVIII/2021 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
21-02-12 11:37
Pastuszka Anna
135.57KB
Uchwała Nr 270/XXVIII/2021 w sprawie stwierdzenia swojej niewłaściwości i przekazania sprawy organowi właściwemu - skan Uchwała Nr 270/XXVIII/2021 w sprawie stwierdzenia swojej niewłaściwości i przekazania sprawy organowi właściwemu - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-02-12 11:38
Pastuszka Anna
526.48KB
Uchwała Nr 271/XXVIII/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan Uchwała Nr 271/XXVIII/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-02-12 11:39
Pastuszka Anna
469.47KB
Uchwała Nr 272/XXVIII/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan Uchwała Nr 272/XXVIII/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-02-12 11:40
Pastuszka Anna
495.38KB
Uchwała Nr 273/XXVIII/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan Uchwała Nr 273/XXVIII/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-02-12 11:41
Pastuszka Anna
537.99KB
Uchwała Nr 274/XXVIII/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan Uchwała Nr 274/XXVIII/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku na 2021 rok - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
21-02-12 11:41
Pastuszka Anna
397.97KB

Redakcja strony: Uchwały z XXVIII sesji z dnia 09.02.2021r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 652

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl