Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXIV sesji z dnia 08.09.2020r

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXIV sesji z dnia 08.09.2020r [ 18 ]
Uchwała Nr 215/XXIV/2020 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan Uchwała Nr 215/XXIV/2020 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
20-09-11 08:41
Pastuszka Anna
1.93MB
Uchwała Nr 215/XXIV/2020 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - pdf Uchwała Nr 215/XXIV/2020 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-09-15 14:24
Pastuszka Anna
899.98KB
Uchwała Nr 216/XXIV/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 216/XXIV/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
20-09-11 12:27
Pastuszka Anna
1.08MB
Uchwała Nr 216/XXIV/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - pdf Uchwała Nr 216/XXIV/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
20-09-15 14:14
Pastuszka Anna
521.83KB
Uchwała Nr 217/XXIV/2020 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020r., w trybie naboru uzupełniającego... - skan Uchwała Nr 217/XXIV/2020 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020r., w trybie naboru uzupełniającego... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
20-09-11 12:47
Pastuszka Anna
4.07MB
Uchwała Nr 217/XXIV/2020 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020r., w trybie naboru uzupełniającego... - pdf ogłoszony w Dz.U. Uchwała Nr 217/XXIV/2020 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020r., w trybie naboru uzupełniającego... - pdf ogłoszony w Dz.U.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
20-11-27 11:47
Pastuszka Anna
313.98KB
Uchwała Nr 218/XXIV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców - skan Uchwała Nr 218/XXIV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
20-09-11 12:31
Pastuszka Anna
378.56KB
Uchwała Nr 218/XXIV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców - doc Uchwała Nr 218/XXIV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-09-14 13:02
Pastuszka Anna
20.5KB
Uchwała Nr 219/XXIV/2020 w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania - skan Uchwała Nr 219/XXIV/2020 w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
20-09-11 08:43
Pastuszka Anna
435.5KB
Uchwała Nr 219/XXIV/2020 w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania - doc Uchwała Nr 219/XXIV/2020 w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
20-09-11 09:44
Pastuszka Anna
22KB
Uchwała Nr 220/XXIV/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców - skan Uchwała Nr 220/XXIV/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-09-11 08:43
Pastuszka Anna
153.78KB
Uchwała Nr 220/XXIV/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców - doc Uchwała Nr 220/XXIV/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-09-11 09:54
Pastuszka Anna
12.5KB
Uchwała Nr 221/XXIV/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej - skan Uchwała Nr 221/XXIV/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
20-09-11 08:45
Pastuszka Anna
4.33MB
Uchwała Nr 221/XXIV/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej - pdf Uchwała Nr 221/XXIV/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
20-09-11 12:03
Pastuszka Anna
1.48MB
Uchwała Nr 222/XXIV/2020 w sprawie powołania komisji doraźnej i ustalenia jej składu osobowego - skan Uchwała Nr 222/XXIV/2020 w sprawie powołania komisji doraźnej i ustalenia jej składu osobowego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
20-09-11 08:45
Pastuszka Anna
155.45KB
Uchwała Nr 222/XXIV/2020 w sprawie powołania komisji doraźnej i ustalenia jej składu osobowego - doc Uchwała Nr 222/XXIV/2020 w sprawie powołania komisji doraźnej i ustalenia jej składu osobowego - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-09-11 08:52
Pastuszka Anna
14KB
Uchwała Nr 223/XXIV/2020 w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego... - skan Uchwała Nr 223/XXIV/2020 w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
20-09-11 08:47
Pastuszka Anna
5.61MB
Uchwała Nr 223/XXIV/2020 w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego... - pdf ogłoszony w Dz.U. Uchwała Nr 223/XXIV/2020 w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego... - pdf ogłoszony w Dz.U.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
20-11-27 11:49
Pastuszka Anna
1.12MB

Redakcja strony: Uchwały z XXIV sesji z dnia 08.09.2020rRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1097

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl