Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r. [ 38 ]
Uchwała Nr 153/XIX/2016 w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan Uchwała Nr 153/XIX/2016 w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-02-12 07:48
Pastuszka Anna
859.74KB
Uchwała Nr 153/XIX/2016 w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2016 Uchwała Nr 153/XIX/2016 w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-02-15 11:18
Pastuszka Anna
194KB
Uchwała Nr 154/XIX/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan Uchwała Nr 154/XIX/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
16-02-12 07:50
Pastuszka Anna
99.6KB
Uchwała Nr 154/XIX/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck Uchwała Nr 154/XIX/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-02-12 11:30
Pastuszka Anna
29KB
Uchwała Nr 155/XIX/2016 w sprawie: ustalenia opłaty prolongacyjnej - skan Uchwała Nr 155/XIX/2016 w sprawie: ustalenia opłaty prolongacyjnej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
16-02-12 07:51
Pastuszka Anna
108.35KB
Uchwała Nr 155/XIX/2016 w sprawie: ustalenia opłaty prolongacyjnej Uchwała Nr 155/XIX/2016 w sprawie: ustalenia opłaty prolongacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-02-12 11:21
Pastuszka Anna
29.5KB
Uchwała Nr 156/XIX/2016 w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne - skan Uchwała Nr 156/XIX/2016 w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 582
16-02-12 07:53
Pastuszka Anna
228.32KB
Uchwała Nr 156/XIX/2016 w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne Uchwała Nr 156/XIX/2016 w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-02-12 11:34
Pastuszka Anna
29KB
Uchwała Nr 157/XIX/2016 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - skan Uchwała Nr 157/XIX/2016 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
16-02-12 08:01
Pastuszka Anna
573.1KB
Uchwała Nr 157/XIX/2016 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Uchwała Nr 157/XIX/2016 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
16-02-12 11:44
Pastuszka Anna
61.5KB
Uchwała Nr 158/XIX/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (...) - skan Uchwała Nr 158/XIX/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (...) - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-02-12 08:03
Pastuszka Anna
141.61KB
Uchwała Nr 158/XIX/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (...) Uchwała Nr 158/XIX/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
16-02-12 11:50
Pastuszka Anna
33KB
Uchwała Nr 159/XIX/2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązujących na drugim etapie postęp. rekrutacyjnego do publ. przedszkoli (...) - skan Uchwała Nr 159/XIX/2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązujących na drugim etapie postęp. rekrutacyjnego do publ. przedszkoli (...) - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
16-02-12 08:08
Pastuszka Anna
430.13KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr 158/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2016r. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr 158/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
16-05-09 14:11
Pastuszka Anna
82.47KB
Uchwala Nr 429/XL/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku Uchwala Nr 429/XL/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
18-04-26 10:48
Miłkowski Paweł
468.49KB
Uchwała Nr 159/XIX/2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązujących na drugim etapie postęp. rekrutacyjnego do publ. przedszkoli (...) Uchwała Nr 159/XIX/2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązujących na drugim etapie postęp. rekrutacyjnego do publ. przedszkoli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-02-12 12:01
Pastuszka Anna
44.5KB
Uchwała Nr 160/XIX/2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwier. w postęp. rekrut. dla kandydatów zamieszk. poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów - skan Uchwała Nr 160/XIX/2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwier. w postęp. rekrut. dla kandydatów zamieszk. poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
16-02-12 08:11
Pastuszka Anna
448.76KB
Uchwała Nr 160/XIX/2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwier. w postęp. rekrut. dla kandydatów zamieszk. poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów (...) Uchwała Nr 160/XIX/2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwier. w postęp. rekrut. dla kandydatów zamieszk. poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
16-02-12 12:11
Pastuszka Anna
48.5KB
Uchwała Nr 161/XIX/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - skan Uchwała Nr 161/XIX/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
16-02-12 08:15
Pastuszka Anna
362.1KB
Uchwała Nr 161/XIX/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku Uchwała Nr 161/XIX/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
16-02-12 12:19
Pastuszka Anna
30KB
Uchwała Nr 162/XIX/2016 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli (...) - skan Uchwała Nr 162/XIX/2016 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli (...) - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-02-12 08:16
Pastuszka Anna
1.21MB
Uchwała Nr 162/XIX/2016 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli (...) Uchwała Nr 162/XIX/2016 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
16-02-12 12:33
Pastuszka Anna
96KB
Uchwała Nr 163/XIX/2016 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 140/XVII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.XII.2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej (...) - skan Uchwała Nr 163/XIX/2016 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 140/XVII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.XII.2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej (...) - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
16-02-12 08:19
Pastuszka Anna
789.18KB
Uchwała Nr 163/XIX/2016 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 140/XVII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.XII.2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej (...) Uchwała Nr 163/XIX/2016 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 140/XVII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.XII.2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
16-02-15 08:03
Pastuszka Anna
96KB
Uchwała Nr 164/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości z równoczesną sprzedażą położonego na niej budynku dworu wpisanego do rejestru zabytków - skan Uchwała Nr 164/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości z równoczesną sprzedażą położonego na niej budynku dworu wpisanego do rejestru zabytków - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-02-12 08:29
Pastuszka Anna
133.87KB
Uchwała Nr 164/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości z równoczesną sprzedażą położonego na niej budynku dworu wpisanego do rejestru zabytków Uchwała Nr 164/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości z równoczesną sprzedażą położonego na niej budynku dworu wpisanego do rejestru zabytków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
16-02-15 08:07
Pastuszka Anna
31KB
Uchwała Nr 165/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 165/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
16-02-12 08:35
Pastuszka Anna
112.51KB
Uchwała Nr 165/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck Uchwała Nr 165/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
16-02-15 08:09
Pastuszka Anna
25.5KB
Uchwała Nr 166/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 166/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
16-02-12 08:46
Pastuszka Anna
709.28KB
Uchwała Nr 166/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck Uchwała Nr 166/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
16-02-15 08:14
Pastuszka Anna
61KB
Uchwała Nr 167/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan Uchwała Nr 167/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
16-02-12 08:43
Pastuszka Anna
149.91KB
Uchwała Nr 167/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości Uchwała Nr 167/XIX/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-02-15 08:16
Pastuszka Anna
29KB
Uchwała Nr 168/XIX/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. - skan Uchwała Nr 168/XIX/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
16-02-12 08:48
Pastuszka Anna
103.93KB
Uchwała Nr 168/XIX/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. Uchwała Nr 168/XIX/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-02-15 08:18
Pastuszka Anna
26KB
Uchwała Nr 169/XIX/2016 w sprawie: uchylenia uchwały Nr 133/XV/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku - skan Uchwała Nr 169/XIX/2016 w sprawie: uchylenia uchwały Nr 133/XV/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
16-02-12 08:52
Pastuszka Anna
141.66KB
Uchwała Nr 169/XIX/2016 w sprawie: uchylenia uchwały Nr 133/XV/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku Uchwała Nr 169/XIX/2016 w sprawie: uchylenia uchwały Nr 133/XV/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
16-02-15 08:30
Pastuszka Anna
29KB
Uchwała Nr 170/XIX/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 170/XIX/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
16-02-12 08:54
Pastuszka Anna
253.91KB
Uchwała Nr 170/XIX/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck Uchwała Nr 170/XIX/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-02-15 08:43
Pastuszka Anna
27.5KB

Redakcja strony: Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3222

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl