Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r. [ 28 ]
Uchwała Nr 292/XXXI/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr 34/VI/95 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 maja 1995 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Miejskiego w niektórych dziedzinach określonych zadaniami własnymi Gminy - skan Uchwała Nr 292/XXXI/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr 34/VI/95 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 maja 1995 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Miejskiego w niektórych dziedzinach określonych zadaniami własnymi Gminy - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-05-23 13:52
Pastuszka Anna
149.89KB
Uchwała Nr 293/XXXI/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 293/XXXI/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
17-05-23 13:54
Pastuszka Anna
1.1MB
Uchwała Nr 294/XXXI/2017 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 - skan Uchwała Nr 294/XXXI/2017 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
17-05-23 13:56
Pastuszka Anna
2.48MB
Uchwała Nr 295/XXXI/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 15 lutego 2017r. przez Radnego Pana Witolda Dominika - skan Uchwała Nr 295/XXXI/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 15 lutego 2017r. przez Radnego Pana Witolda Dominika - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
17-05-23 13:57
Pastuszka Anna
1.27MB
Uchwała Nr 296/XXXI/2017 w sprawie rozpatrzenia petycji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - skan Uchwała Nr 296/XXXI/2017 w sprawie rozpatrzenia petycji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
17-05-23 14:14
Pastuszka Anna
758.79KB
Uchwała Nr 297/XXXI/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan Uchwała Nr 297/XXXI/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
17-05-23 14:15
Pastuszka Anna
163.14KB
Uchwała Nr 298/XXXI/2017 w spr. Apelu dot. podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obwodnicy miasta Kłobuck w ciągu drogi krajowej nr 43 Uchwała Nr 298/XXXI/2017 w spr. "Apelu dot. podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obwodnicy miasta Kłobuck w ciągu drogi krajowej nr 43"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
17-05-23 14:19
Pastuszka Anna
682.97KB
Uchwała Nr 299/XXXI/2017 w sprawie Apelu dotyczącego bezpłatnego korzystania z budowanego odcinka autostrady A1 Częstochowa-Pyrzowice - skan Uchwała Nr 299/XXXI/2017 w sprawie "Apelu dotyczącego bezpłatnego korzystania z budowanego odcinka autostrady A1 Częstochowa-Pyrzowice" - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
17-05-23 14:21
Pastuszka Anna
346.2KB
Uchwała Nr 300/XXXI/2017 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Kłobucku - skan Uchwała Nr 300/XXXI/2017 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
17-05-23 14:22
Pastuszka Anna
168.42KB
Uchwała Nr 301/XXXI/2017 w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Kłobucku - skan Uchwała Nr 301/XXXI/2017 w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
17-05-23 14:23
Pastuszka Anna
742.65KB
Uchwała Nr 302/XXXI/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach... - skan Uchwała Nr 302/XXXI/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
17-05-23 14:36
Pastuszka Anna
373.11KB
Uchwała Nr 303/XXXI/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas... - skan Uchwała Nr 303/XXXI/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
17-05-23 14:37
Pastuszka Anna
263KB
Uchwała Nr 304/XXXI/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez... - skan Uchwała Nr 304/XXXI/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-05-23 14:39
Pastuszka Anna
1.09MB
Uchwała Nr 305/XXXI/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli... - skan Uchwała Nr 305/XXXI/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
17-05-23 14:41
Pastuszka Anna
860.85KB
Uchwała Nr 306/XXXI/2017 w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych - skan Uchwała Nr 306/XXXI/2017 w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
17-05-23 14:42
Pastuszka Anna
161.76KB
Uchwała Nr 307/XXXI/2017 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 307/XXXI/2017 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
17-05-23 14:43
Pastuszka Anna
165.53KB
Uchwała Nr 308/XXXI/2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Łobodno - skan Uchwała Nr 308/XXXI/2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Łobodno - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
17-05-23 14:44
Pastuszka Anna
383.52KB
Uchwała Nr 309/XXXI/2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Łobodno - skan Uchwała Nr 309/XXXI/2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Łobodno - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
17-05-23 14:44
Pastuszka Anna
383.15KB
Uchwała Nr 310/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan Uchwała Nr 310/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
17-05-23 14:45
Pastuszka Anna
150.97KB
Uchwała Nr 311/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan Uchwała Nr 311/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
17-05-23 14:46
Pastuszka Anna
148.96KB
Uchwała Nr 312/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - skan Uchwała Nr 312/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
17-05-23 14:48
Pastuszka Anna
171.82KB
Uchwała Nr 313/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan Uchwała Nr 313/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
17-05-23 14:49
Pastuszka Anna
0.92MB
Uchwała Nr 314/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan Uchwała Nr 314/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
17-05-23 14:50
Pastuszka Anna
219.8KB
Uchwała Nr 315/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - skan Uchwała Nr 315/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-05-23 14:51
Pastuszka Anna
277.91KB
Uchwała Nr 316/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan Uchwała Nr 316/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
17-05-23 14:52
Pastuszka Anna
211.21KB
Uchwała Nr 317/XXXI/2017 w spr. zmiany uchwały nr 202/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12.07.2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kłobuck Programu dla rodzin wielodzietnych Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny- skan Uchwała Nr 317/XXXI/2017 w spr. zmiany uchwały nr 202/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12.07.2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kłobuck Programu dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"- skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
17-05-23 14:54
Pastuszka Anna
199.91KB
Uchwała Nr 318/XXXI/2017 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 318/XXXI/2017 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
17-05-23 14:55
Pastuszka Anna
243.45KB
Uchwała Nr 319/XXXI/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 232/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. - skan Uchwała Nr 319/XXXI/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 232/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
17-05-23 14:57
Pastuszka Anna
779.94KB

Redakcja strony: Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2426

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl