Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r. [ 31 ]
Uchwała Nr 125/XVI/2015 w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2015
- skan Uchwała Nr 125/XVI/2015 w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2015 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
15-12-29 13:32
Pastuszka Anna
1.49MB
Uchwała Nr 126/XVI/2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - skan Uchwała Nr 126/XVI/2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
15-12-29 13:33
Pastuszka Anna
451.16KB
Uchwała Nr 126/XVI/2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała Nr 126/XVI/2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
15-12-30 12:42
Pastuszka Anna
35.5KB
Uchwała Nr 127/XVI/2015 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 - skan Uchwała Nr 127/XVI/2015 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
15-12-29 13:35
Pastuszka Anna
174.96KB
Uchwała Nr 127/XVI/2015 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 Uchwała Nr 127/XVI/2015 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-12-30 12:48
Pastuszka Anna
25KB
Uchwała Nr 128/XVI/2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - skan Uchwała Nr 128/XVI/2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
15-12-29 13:35
Pastuszka Anna
696.64KB
Uchwała Nr 128/XVI/2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr 128/XVI/2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
15-12-30 14:04
Pastuszka Anna
69.5KB
Uchwała Nr 129/XVI/2015 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - skan Uchwała Nr 129/XVI/2015 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
15-12-29 13:39
Pastuszka Anna
3.59MB
Uchwała Nr 129/XVI/2015 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Uchwała Nr 129/XVI/2015 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
15-12-30 14:13
Pastuszka Anna
30.5KB
Uchwała Nr 130/XVI/2015 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 331/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego - skan Uchwała Nr 130/XVI/2015 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 331/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-12-29 13:41
Pastuszka Anna
184.89KB
Uchwała Nr 130/XVI/2015 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 331/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego Uchwała Nr 130/XVI/2015 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 331/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
15-12-30 12:54
Pastuszka Anna
25.5KB
Uchwała Nr 131/XVI/2015 w sprawie: opłaty targowej - skan Uchwała Nr 131/XVI/2015 w sprawie: opłaty targowej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
15-12-29 13:42
Pastuszka Anna
1.36MB
Uchwała Nr 131/XVI/2015 w sprawie: opłaty targowej Uchwała Nr 131/XVI/2015 w sprawie: opłaty targowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
15-12-30 13:15
Pastuszka Anna
49KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 131/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 131/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
15-12-30 13:25
Pastuszka Anna
825.98KB
Uchwała Nr 132/XVI/2015 w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 - skan Uchwała Nr 132/XVI/2015 w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
15-12-29 13:46
Pastuszka Anna
2.43MB
Uchwała Nr 132/XVI/2015 w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Uchwała Nr 132/XVI/2015 w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
15-12-30 09:08
Pastuszka Anna
504.5KB
Uchwała Nr 133/XVI/2015 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. - skan Uchwała Nr 133/XVI/2015 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
15-12-29 13:46
Pastuszka Anna
2.52MB
Uchwała Nr 133/XVI/2015 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. Uchwała Nr 133/XVI/2015 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-12-31 09:14
Pastuszka Anna
91KB
Uchwała Nr 134/XVI/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - skan Uchwała Nr 134/XVI/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-12-29 13:47
Pastuszka Anna
442.53KB
Uchwała Nr 134/XVI/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku Uchwała Nr 134/XVI/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
15-12-30 10:39
Pastuszka Anna
31KB
Uchwała Nr 135/XVI/2015 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016r. - skan Uchwała Nr 135/XVI/2015 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
15-12-29 13:48
Pastuszka Anna
1.23MB
Uchwała Nr 135/XVI/2015 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016r. Uchwała Nr 135/XVI/2015 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
15-12-31 09:06
Pastuszka Anna
56.5KB
Uchwała Nr 136/XVI/2015 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - skan Uchwała Nr 136/XVI/2015 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
15-12-29 13:49
Pastuszka Anna
244.31KB
Uchwała Nr 136/XVI/2015 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Uchwała Nr 136/XVI/2015 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-12-30 10:12
Pastuszka Anna
26KB
Uchwała Nr 137/XVI/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Kłobuck niezabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku - skan Uchwała Nr 137/XVI/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Kłobuck niezabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
15-12-29 13:49
Pastuszka Anna
342.92KB
Uchwała Nr 137/XVI/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Kłobuck niezabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku Uchwała Nr 137/XVI/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Kłobuck niezabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
15-12-30 09:48
Pastuszka Anna
30.5KB
Uchwała Nr 138/XVI/2015 w sprawie: zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2014-2017 - skan Uchwała Nr 138/XVI/2015 w sprawie: zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2014-2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
15-12-29 13:53
Pastuszka Anna
4.6MB
Uchwała Nr 138/XVI/2015 w sprawie: zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2014-2017 Uchwała Nr 138/XVI/2015 w sprawie: zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2014-2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
15-12-30 12:15
Pastuszka Anna
38KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 138/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 138/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
15-12-30 12:16
Pastuszka Anna
240.5KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 138/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 138/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
15-12-30 12:17
Pastuszka Anna
1.42MB
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 138/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 138/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-12-30 12:29
Pastuszka Anna
9.24MB

Redakcja strony: Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2658

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl