Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r. [ 18 ]
Uchwała Nr 343/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017r roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan Uchwała Nr 343/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017r roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
17-10-03 12:26
Pastuszka Anna
162.79KB
Uchwała Nr 344/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 306/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych - skan Uchwała Nr 344/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 306/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-10-03 12:28
Pastuszka Anna
164.33KB
Uchwała Nr 345/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 325/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan Uchwała Nr 345/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 325/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
17-10-03 12:31
Pastuszka Anna
154.06KB
Uchwała Nr 346/XXXIV/2017 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 - skan Uchwała Nr 346/XXXIV/2017 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
17-10-03 12:39
Pastuszka Anna
4.91MB
Uchwała Nr 347/XXXIV/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 347/XXXIV/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-10-03 12:43
Pastuszka Anna
2.69MB
Uchwała Nr 348/XXXIV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - skan Uchwała Nr 348/XXXIV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
17-10-03 12:44
Pastuszka Anna
159.74KB
Uchwała Nr 349/XXXIV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan Uchwała Nr 349/XXXIV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
17-10-03 12:48
Pastuszka Anna
510.67KB
Uchwała Nr 350/XXXIV/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli... - skan Uchwała Nr 350/XXXIV/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
17-10-03 12:59
Pastuszka Anna
405.8KB
Uchwała Nr 351/XXXIV/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 351/XXXIV/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
17-10-03 13:02
Pastuszka Anna
703.39KB
Uchwała Nr 352/XXXIV/2017 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 2015-2016 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 352/XXXIV/2017 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 2015-2016 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
17-10-03 13:05
Pastuszka Anna
1.6MB
Uchwała Nr 353/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku... - skan Uchwała Nr 353/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
17-10-03 13:07
Pastuszka Anna
345.37KB
Uchwała Nr 354/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek... - skan Uchwała Nr 354/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
17-10-03 13:09
Pastuszka Anna
197.56KB
Uchwała Nr 355/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez... - skan Uchwała Nr 355/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
17-10-03 13:10
Pastuszka Anna
248.87KB
Uchwała Nr 356/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i... - skan Uchwała Nr 356/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-10-03 13:13
Pastuszka Anna
227.79KB
Uchwała Nr 357/XXXIV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz... - skan Uchwała Nr 357/XXXIV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-10-03 13:20
Pastuszka Anna
448.91KB
Uchwała Nr 358/XXXIV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości stan. własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku... - skan Uchwała Nr 358/XXXIV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości stan. własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
17-10-03 13:23
Pastuszka Anna
282.8KB
Uchwała Nr 359/XXXIV/2017 w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku - skan Uchwała Nr 359/XXXIV/2017 w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
17-10-04 13:33
Pastuszka Anna
1.19MB
Uchwała Nr 360/XXXIV/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - skan Uchwała Nr 360/XXXIV/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
17-10-03 13:25
Pastuszka Anna
0.91MB

Redakcja strony: Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2056

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl