Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r. [ 17 ]
Uchwała Nr 392/XXXVIII/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku - skan Uchwała Nr 392/XXXVIII/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
18-02-26 09:37
Pastuszka Anna
660.59KB
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - skan Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1650
18-03-02 10:48
Miłkowski Paweł
56.8MB
Informacja Wojewody Śląskiego Informacja Wojewody Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
18-05-24 19:21
Miłkowski Paweł
840.59KB
Uchwała Nr 394/XXXVIII/2018 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego - skan Uchwała Nr 394/XXXVIII/2018 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
18-02-26 09:39
Pastuszka Anna
160.17KB
Uchwała Nr 395/XXXVIII/2018 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - skan Uchwała Nr 395/XXXVIII/2018 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
18-02-26 09:40
Pastuszka Anna
150.44KB
Uchwała Nr 396/XXXVIII/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu - skan Uchwała Nr 396/XXXVIII/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
18-02-26 09:41
Pastuszka Anna
195.14KB
Uchwała Nr 397/XXXVIII/2018 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan Uchwała Nr 397/XXXVIII/2018 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
18-02-26 09:43
Pastuszka Anna
1.54MB
Uchwała Nr 398/XXXVIII/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 398/XXXVIII/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
18-02-26 09:44
Pastuszka Anna
0.93MB
Uchwała Nr 399/XXXVIII/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych - skan Uchwała Nr 399/XXXVIII/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
18-02-26 09:48
Pastuszka Anna
182.6KB
Uchwała Nr 400/XXXVIII/2018 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan Uchwała Nr 400/XXXVIII/2018 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
18-02-26 09:50
Pastuszka Anna
170.56KB
Uchwała Nr 401/XXXVIII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości, na własność Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 401/XXXVIII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości, na własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
18-02-26 09:51
Pastuszka Anna
172.21KB
Uchwała Nr 402/XXXVIII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się w całości odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Województwo Śląskie pod drogę wojewódzką - skan Uchwała Nr 402/XXXVIII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się w całości odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Województwo Śląskie pod drogę wojewódzką - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
18-02-26 09:52
Pastuszka Anna
258.84KB
rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały 402/XXXVIII/2018 rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały 402/XXXVIII/2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1367
18-04-12 08:16
Miłkowski Paweł
573.49KB
Uchwała Nr 403/XXXVIII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan Uchwała Nr 403/XXXVIII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
18-05-08 14:31
Miłkowski Paweł
178.25KB
Uchwała Nr 404/XXXVIII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie MOK im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz dot. najemców - skan Uchwała Nr 404/XXXVIII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie MOK im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz dot. najemców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
18-02-26 09:55
Pastuszka Anna
317.59KB
Uchwała Nr 405/XXXVIII/2018 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - skan Uchwała Nr 405/XXXVIII/2018 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
18-02-26 09:58
Pastuszka Anna
222.2KB
Uchwała Nr 406/XXXVIII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 406/XXXVIII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
18-02-26 10:01
Pastuszka Anna
376.43KB

Redakcja strony: Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1963

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl