Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r. [ 35 ]
Uchwała Nr 226/XXVII/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - skan Uchwała Nr 226/XXVII/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
16-12-12 13:26
Miłkowski Paweł
0.91MB
Uchwała Nr 226/XXVII/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku Uchwała Nr 226/XXVII/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-12-13 12:14
Pastuszka Anna
40.5KB
Uchwała Nr 227/XXVII/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Białej - skan Uchwała Nr 227/XXVII/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Białej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
16-12-05 13:21
Miłkowski Paweł
419.64KB
Uchwała Nr 227/XXVII/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Białej Uchwała Nr 227/XXVII/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Białej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-12-13 12:21
Pastuszka Anna
31KB
Uchwała Nr 228/XXVII/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - skan Uchwała Nr 228/XXVII/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
16-12-05 13:22
Miłkowski Paweł
394.49KB
Uchwała Nr 228/XXVII/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała Nr 228/XXVII/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-12-13 12:48
Pastuszka Anna
41.5KB
Uchwała Nr 229/XXVII/2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017 - skan Uchwała Nr 229/XXVII/2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
16-12-05 13:23
Miłkowski Paweł
150.54KB
Uchwała Nr 229/XXVII/2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017 Uchwała Nr 229/XXVII/2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-12-13 12:49
Pastuszka Anna
27.5KB
Uchwała Nr 230/XXVII/2016 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 - skan Uchwała Nr 230/XXVII/2016 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
16-12-05 13:24
Miłkowski Paweł
2.05MB
Uchwała Nr 230/XXVII/2016 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Uchwała Nr 230/XXVII/2016 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-12-13 12:00
Pastuszka Anna
504KB
Uchwała Nr 231/XXVII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. - skan Uchwała Nr 231/XXVII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
16-12-05 13:24
Miłkowski Paweł
173.51KB
Uchwała Nr 231/XXVII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. Uchwała Nr 231/XXVII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-12-13 12:01
Pastuszka Anna
26KB
Uchwała Nr 232/XXVII/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. - skan Uchwała Nr 232/XXVII/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
16-12-05 13:25
Miłkowski Paweł
2.21MB
Uchwała Nr 232/XXVII/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. Uchwała Nr 232/XXVII/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
16-12-13 12:01
Pastuszka Anna
96KB
Uchwała Nr 233/XXVII/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - skan Uchwała Nr 233/XXVII/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-12-05 13:26
Miłkowski Paweł
1.12MB
Uchwała Nr 233/XXVII/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Uchwała Nr 233/XXVII/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
16-12-13 12:02
Pastuszka Anna
57KB
Uchwała Nr 234/XXVII/2016 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan Uchwała Nr 234/XXVII/2016 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
16-12-05 13:27
Miłkowski Paweł
1.14MB
Uchwała Nr 235/XXVII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku - skan Uchwała Nr 235/XXVII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
16-12-05 13:28
Miłkowski Paweł
2.14MB
Uchwała Nr 236/XXVII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Zagórze- skan Uchwała Nr 236/XXVII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Zagórze- skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
16-12-05 13:29
Miłkowski Paweł
680.25KB
Uchwała Nr 237/XXVII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi - skan Uchwała Nr 237/XXVII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
16-12-05 13:30
Miłkowski Paweł
599.55KB
Uchwała Nr 238/XXVII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk - skan Uchwała Nr 238/XXVII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
16-12-05 13:30
Miłkowski Paweł
0.91MB
Uchwała Nr 239/XXVII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - skan Uchwała Nr 239/XXVII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-12-07 10:22
Miłkowski Paweł
543.04KB
Uchwała Nr 240/XXVII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia - skan Uchwała Nr 240/XXVII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-12-05 13:33
Miłkowski Paweł
584.37KB
Uchwała Nr 241/XXVII/2016 w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie miasta Kłobucka - skan Uchwała Nr 241/XXVII/2016 w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie miasta Kłobucka - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
16-12-05 13:34
Miłkowski Paweł
869.82KB
Uchwała Nr 242/XXVII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan Uchwała Nr 242/XXVII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
16-12-05 13:50
Miłkowski Paweł
0.95MB
Uchwała Nr 243/XXVII/2016 w sprawie nadania nazwy drodze położonej na pograniczu obrębów ewidencyjnych Kamyk, Smugi i Łobodno - skan Uchwała Nr 243/XXVII/2016 w sprawie nadania nazwy drodze położonej na pograniczu obrębów ewidencyjnych Kamyk, Smugi i Łobodno - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
16-12-05 13:53
Miłkowski Paweł
489.01KB
Uchwała 244/XXVII/2016 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 maja 2012r.... - skan Uchwała 244/XXVII/2016 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 maja 2012r.... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
16-12-05 13:56
Miłkowski Paweł
890.26KB
Uchwała Nr 245/XXVII/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 245/XXVII/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
16-12-05 13:57
Miłkowski Paweł
299.33KB
Uchwała Nr 246/XXVII/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne niebędące jst lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli... - skan Uchwała Nr 246/XXVII/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne niebędące jst lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
16-12-05 13:58
Miłkowski Paweł
2.02MB
Uchwała Nr 247/XXVII/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli... - skan Uchwała Nr 247/XXVII/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
16-12-05 13:59
Miłkowski Paweł
1.84MB
Uchwała Nr 248/XXVII/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów... - skan Uchwała Nr 248/XXVII/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
16-12-05 13:59
Miłkowski Paweł
695.37KB
Uchwała Nr 249/XXVII/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 249/XXVII/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
16-12-05 14:00
Miłkowski Paweł
2.07MB
Uchwała Nr 250/XXVII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XII/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck... - skan Uchwała Nr 250/XXVII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XII/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck"... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-12-05 14:01
Miłkowski Paweł
168.83KB
Załącznik do Uchwały Nr 250/XXVII/2016 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck Załącznik do Uchwały Nr 250/XXVII/2016 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
16-12-05 14:28
Miłkowski Paweł
4.89MB
Uchwała Nr 251/XXVII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej budynkiem dworu wpisanym do rejestru zabytków - skan Uchwała Nr 251/XXVII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej budynkiem dworu wpisanym do rejestru zabytków - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
16-12-05 14:32
Miłkowski Paweł
217.03KB

Redakcja strony: Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3054

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl