Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r. [ 23 ]
Uchwała Nr 252/XXVIII/2016 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan Uchwała Nr 252/XXVIII/2016 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
17-01-02 11:40
Pastuszka Anna
1.07MB
Uchwała Nr 253/XXVIII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 253/XXVIII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
17-01-02 11:41
Pastuszka Anna
1.35MB
Uchwała Nr 254/XXVIII/2016 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2017 - skan Uchwała Nr 254/XXVIII/2016 w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
17-01-02 11:43
Pastuszka Anna
16.24MB
Uchwała Nr 255/XXVIII/2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 255/XXVIII/2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
17-01-02 11:44
Pastuszka Anna
3.89MB
Uchwała Nr 256/XXVIII/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2017 - skan Uchwała Nr 256/XXVIII/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
17-01-02 11:44
Pastuszka Anna
2.75MB
Uchwała Nr 256/XXVIII/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2017 Uchwała Nr 256/XXVIII/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-01-03 10:54
Pastuszka Anna
117KB
Uchwała Nr 257/XXVIII/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psych... - skan Uchwała Nr 257/XXVIII/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psych... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
17-01-02 11:46
Pastuszka Anna
603.18KB
Uchwała Nr 257/XXVIII/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psych. Uchwała Nr 257/XXVIII/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
17-01-03 11:11
Pastuszka Anna
44.5KB
Uchwała Nr 258/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz... - skan Uchwała Nr 258/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-01-02 11:47
Pastuszka Anna
323.72KB
Uchwała Nr 258/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz... Uchwała Nr 258/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-01-03 12:40
Pastuszka Anna
37.5KB
Uchwała Nr 259/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 259/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
17-01-02 11:48
Pastuszka Anna
209.67KB
Uchwała Nr 259/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck Uchwała Nr 259/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-01-03 11:15
Pastuszka Anna
27KB
Uchwała Nr 260/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości na własność gminy w drodze darowizny - skan Uchwała Nr 260/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości na własność gminy w drodze darowizny - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-01-02 11:49
Pastuszka Anna
176.92KB
rozstrzygnięcie nadzorcze w spr. stwierdzenia nieważności Uchwały nr 259/XXVIII/2016 rozstrzygnięcie nadzorcze w spr. stwierdzenia nieważności Uchwały nr 259/XXVIII/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
17-02-08 14:42
Pastuszka Anna
136.13KB
Uchwała Nr 260/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości na własność gminy w drodze darowizny Uchwała Nr 260/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości na własność gminy w drodze darowizny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-01-03 11:19
Pastuszka Anna
26KB
Uchwała Nr 261/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan Uchwała Nr 261/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
17-01-02 11:49
Pastuszka Anna
164.47KB
Uchwała Nr 261/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości Uchwała Nr 261/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-01-03 11:22
Pastuszka Anna
17KB
Uchwała Nr 262/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego - skan Uchwała Nr 262/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-01-02 11:50
Pastuszka Anna
364.59KB
Uchwała Nr 262/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego Uchwała Nr 262/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
17-01-03 11:23
Pastuszka Anna
18.5KB
Uchwała Nr 263/XXVIII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 263/XXVIII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
17-01-02 11:51
Pastuszka Anna
527.32KB
Uchwała Nr 263/XXVIII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck Uchwała Nr 263/XXVIII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-01-03 12:26
Pastuszka Anna
2.38MB
Uchwała Nr 264/XXVIII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 242/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck... - skan Uchwała Nr 264/XXVIII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 242/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-01-02 11:52
Pastuszka Anna
173.38KB
Uchwała Nr 264/XXVIII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 242/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck... Uchwała Nr 264/XXVIII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 242/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-01-03 11:59
Pastuszka Anna
27KB

Redakcja strony: Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2075

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl