Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r [ 16 ]
Uchwała Nr 432/XLII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 - skan Uchwała Nr 432/XLII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
18-06-29 12:33
Pastuszka Anna
142.04KB
Uchwała Nr 433/XLII/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 - skan Uchwała Nr 433/XLII/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
18-06-29 12:35
Pastuszka Anna
209.2KB
Uchwała Nr 434/XLII/2018 w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie przebudowy drogi powiatowej - skan Uchwała Nr 434/XLII/2018 w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie przebudowy drogi powiatowej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
18-06-29 12:36
Pastuszka Anna
186.5KB
Uchwała Nr 435/XLII/2018 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan Uchwała Nr 435/XLII/2018 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
18-07-03 15:43
Pastuszka Anna
3.19MB
Uchwała Nr 436/XLII/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 436/XLII/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
18-06-29 13:27
Pastuszka Anna
1.07MB
Uchwała Nr 437/XLII/2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka - skan Uchwała Nr 437/XLII/2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
18-06-29 12:40
Pastuszka Anna
195.65KB
Uchwała Nr 438/XLII/2018 w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Kłobucku - skan Uchwała Nr 438/XLII/2018 w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
18-06-29 12:42
Pastuszka Anna
197.91KB
Uchwała Nr 439/XLII/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 301/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Kłobucku - skan Uchwała Nr 439/XLII/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 301/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
18-06-29 12:43
Pastuszka Anna
236.55KB
Uchwała Nr 440/XLII/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 424/XL/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 440/XLII/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 424/XL/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-06-29 12:45
Pastuszka Anna
172.09KB
Uchwała Nr 441/XLII/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 441/XLII/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
18-06-29 12:46
Pastuszka Anna
237.98KB
Uchwała Nr 442/XLII/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 442/XLII/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
18-06-29 12:47
Pastuszka Anna
232.09KB
Uchwała Nr 443/XLII/2018 w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - skan Uchwała Nr 443/XLII/2018 w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
18-06-29 12:48
Pastuszka Anna
172.94KB
Uchwała Nr 444/XLII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan Uchwała Nr 444/XLII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
18-06-29 12:49
Pastuszka Anna
206.69KB
Uchwała Nr 445/XLII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan Uchwała Nr 445/XLII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
18-06-29 13:38
Pastuszka Anna
853.51KB
Uchwała Nr 446/XLII/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Osoki Pustkowie - skan Uchwała Nr 446/XLII/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Osoki Pustkowie - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
18-06-29 12:50
Pastuszka Anna
467.75KB
Uchwała Nr 447/XLII/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Libidzy przy ulicy Kłobuckiej - skan Uchwała Nr 447/XLII/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Libidzy przy ulicy Kłobuckiej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
18-06-29 12:51
Pastuszka Anna
573.38KB

Redakcja strony: Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018rRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1474

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl