Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r. [ 12 ]
Uchwała Nr 280/XXX/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023 Uchwała Nr 280/XXX/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 486
17-03-28 11:00
Pastuszka Anna
4.59MB
Uchwała Nr 281/XXX/2017 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 Uchwała Nr 281/XXX/2017 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
17-03-28 11:04
Pastuszka Anna
3.83MB
Uchwała Nr 282/XXX/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck Uchwała Nr 282/XXX/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-03-28 11:10
Pastuszka Anna
169.49KB
Uchwała Nr 283/XXX/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck Uchwała Nr 283/XXX/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
17-03-28 15:39
Pastuszka Anna
1.58MB
Uchwała Nr 284/XXX/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych... Uchwała Nr 284/XXX/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
17-03-28 15:41
Pastuszka Anna
779.63KB
Uchwała Nr 285/XXX/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych... Uchwała Nr 285/XXX/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
17-03-28 15:42
Pastuszka Anna
394.15KB
Uchwała Nr 286/XXX/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uchwała Nr 286/XXX/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 637
17-03-28 15:43
Pastuszka Anna
1.08MB
Uchwała Nr 287/XXX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego i odpłatne nabycie budynku Uchwała Nr 287/XXX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego i odpłatne nabycie budynku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
17-03-28 15:46
Pastuszka Anna
161.99KB
Uchwała Nr 288/XXX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego Uchwała Nr 288/XXX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
17-03-28 15:46
Pastuszka Anna
181.38KB
Uchwała Nr 289/XXX/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 220/XXV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11.10.2016 r w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat... Uchwała Nr 289/XXX/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 220/XXV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11.10.2016 r w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
17-03-28 15:49
Pastuszka Anna
151.58KB
Uchwała Nr 290/XXX/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2017 roku Uchwała Nr 290/XXX/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
17-03-28 15:50
Pastuszka Anna
1.35MB
Uchwała Nr 291/XXX/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck Uchwała Nr 291/XXX/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
17-03-28 15:51
Pastuszka Anna
4.64MB

Redakcja strony: Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2881

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl