Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r. [ 27 ]
Uchwała Nr 204/XXIV/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan Uchwała Nr 204/XXIV/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-09-06 09:32
Pastuszka Anna
198.25KB
Uchwała Nr 204/XXIV/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck Uchwała Nr 204/XXIV/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-09-14 14:29
Pastuszka Anna
26.5KB
Uchwała Nr 205/XXIV/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna - skan Uchwała Nr 205/XXIV/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-09-09 11:25
Pastuszka Anna
5.85MB
Uchwała Nr 206/XXIV/2016 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan Uchwała Nr 206/XXIV/2016 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
16-09-06 09:33
Pastuszka Anna
3.14MB
Uchwała Nr 207/XXIV/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 207/XXIV/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
16-09-06 09:37
Pastuszka Anna
1.53MB
Uchwała Nr 208/XXIV/2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie zlecenia do realizacji zadania własnego Gminy Kłobuck w zakresie budowy kanalizacji w Białej ul. Polna Gminie Mykanów - skan Uchwała Nr 208/XXIV/2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie zlecenia do realizacji zadania własnego Gminy Kłobuck w zakresie budowy kanalizacji w Białej ul. Polna Gminie Mykanów - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
16-09-06 09:39
Pastuszka Anna
181.87KB
Uchwała Nr 208/XXIV/2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie zlecenia do realizacji zadania własnego Gminy Kłobuck w zakresie budowy kanalizacji w Białej ul. Polna Gminie Mykanów Uchwała Nr 208/XXIV/2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie zlecenia do realizacji zadania własnego Gminy Kłobuck w zakresie budowy kanalizacji w Białej ul. Polna Gminie Mykanów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
16-09-14 14:24
Pastuszka Anna
26KB
Uchwała Nr 209/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej - skan Uchwała Nr 209/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
16-09-09 11:11
Pastuszka Anna
1.08MB
Uchwała Nr 209/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej Uchwała Nr 209/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-09-15 13:54
Pastuszka Anna
2.32MB
Uchwała Nr 210/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego - skan Uchwała Nr 210/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
16-09-09 11:06
Pastuszka Anna
808.02KB
Uchwała Nr 210/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego Uchwała Nr 210/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
16-09-15 14:00
Pastuszka Anna
1.54MB
Uchwała Nr 211/XXIV/2016 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - skan Uchwała Nr 211/XXIV/2016 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
16-09-06 09:40
Pastuszka Anna
199.42KB
Uchwała Nr 211/XXIV/2016 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Uchwała Nr 211/XXIV/2016 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
16-09-14 14:19
Pastuszka Anna
25.5KB
Uchwała Nr 212/XXIV/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów ... - skan Uchwała Nr 212/XXIV/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów ... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
16-09-06 09:41
Pastuszka Anna
844.72KB
Uchwała Nr 212/XXIV/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów ... Uchwała Nr 212/XXIV/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-09-14 14:18
Pastuszka Anna
45KB
Uchwała Nr 213/XXIV/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 213/XXIV/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
16-09-06 09:42
Pastuszka Anna
199.02KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr 212/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 sierpnia 2016r. - skan Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr 212/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 sierpnia 2016r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
16-10-11 08:29
Pastuszka Anna
499.16KB
Uchwała Nr 213/XXIV/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck Uchwała Nr 213/XXIV/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
16-09-14 13:46
Pastuszka Anna
30KB
Uchwała Nr 214/XXIV/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 214/XXIV/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-09-06 09:44
Pastuszka Anna
2.92MB
Uchwała Nr 214/XXIV/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck Uchwała Nr 214/XXIV/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
16-09-14 13:10
Pastuszka Anna
82KB
Uchwała Nr 215/XXIV/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku - skan Uchwała Nr 215/XXIV/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-09-06 09:48
Pastuszka Anna
1.34MB
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr 214/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 sierpnia 2016r. - skan Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr 214/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 sierpnia 2016r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
16-10-11 08:31
Pastuszka Anna
1.2MB
Uchwała Nr 215/XXIV/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku Uchwała Nr 215/XXIV/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
16-09-14 13:04
Pastuszka Anna
56.5KB
Uchwała Nr 216/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026 - skan Uchwała Nr 216/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
16-09-06 09:52
Pastuszka Anna
153.75KB
Uchwała Nr 216/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026 Uchwała Nr 216/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-09-14 13:00
Pastuszka Anna
24.5KB
Uchwała Nr 217/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025 - skan Uchwała Nr 217/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
16-09-06 09:54
Pastuszka Anna
160.43KB
Uchwała Nr 217/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025 Uchwała Nr 217/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
16-09-14 12:56
Pastuszka Anna
24KB

Redakcja strony: Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2241

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl