Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r. [ 14 ]
Uchwała Nr 416/XL/2018 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan Uchwała Nr 416/XL/2018 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
18-04-26 10:30
Miłkowski Paweł
1.35MB
Uchwała Nr 417/XL/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan Uchwała Nr 417/XL/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
18-04-26 10:31
Miłkowski Paweł
165.13KB
Uchwała Nr 418/XL/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan Uchwała Nr 418/XL/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
18-04-26 10:32
Miłkowski Paweł
170.46KB
Uchwała Nr 419/XL/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 - skan Uchwała Nr 419/XL/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-04-26 10:34
Miłkowski Paweł
0.91MB
Uchwała Nr 420/XL/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Kłobuck instrumentem płatniczym - skan Uchwała Nr 420/XL/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Kłobuck instrumentem płatniczym - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
18-04-26 10:35
Miłkowski Paweł
162.02KB
Uchwała Nr 421/XL/2018 w sprawie podziału Gminy Kłobuck na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - skan Uchwała Nr 421/XL/2018 w sprawie podziału Gminy Kłobuck na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
18-04-26 10:36
Miłkowski Paweł
571.98KB
Uchwała Nr 422/XL/2018 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,psychologów,logopedów,terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach... - skan Uchwała Nr 422/XL/2018 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,psychologów,logopedów,terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
18-04-26 10:40
Miłkowski Paweł
198.14KB
Uchwała Nr 423/XL/2018 w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych ... - skan Uchwała Nr 423/XL/2018 w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych ... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
18-04-26 10:41
Miłkowski Paweł
221.84KB
Uchwała Nr 424/XL/2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck  - skan Uchwała Nr 424/XL/2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
18-04-26 10:42
Miłkowski Paweł
167.22KB
Uchwała Nr 425/XL/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - skan Uchwała Nr 425/XL/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
18-04-26 10:43
Miłkowski Paweł
234.17KB
Uchwała Nr 426/XL/2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kłobucku - skan Uchwała Nr 426/XL/2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
18-04-26 10:44
Miłkowski Paweł
338.19KB
Uchwała Nr 427/XL/2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Białej - skan Uchwała Nr 427/XL/2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Białej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-04-26 10:44
Miłkowski Paweł
329.92KB
Uchwała Nr 428/XL/2018 w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych - skan Uchwała Nr 428/XL/2018 w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
18-04-26 10:46
Miłkowski Paweł
180.09KB
Uchwała Nr 429/XL/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - skan Uchwała Nr 429/XL/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
18-07-05 12:59
Pastuszka Anna
90.91KB

Redakcja strony: Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018rRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1393

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl