Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r. [ 9 ]
Uchwała Nr 407/XXXIX/2018 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 Uchwała Nr 407/XXXIX/2018 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
18-04-04 13:38
Miłkowski Paweł
3.17MB
Uchwała Nr 408/XXXIX/2018  w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck Uchwała Nr 408/XXXIX/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
18-04-04 13:39
Miłkowski Paweł
0.96MB
Uchwała Nr 409/XXXIX/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXXVI/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Uchwała Nr 409/XXXIX/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXXVI/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-04-04 13:41
Miłkowski Paweł
769.25KB
Uchwała Nr 410/XXXIX/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck Uchwała Nr 410/XXXIX/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
18-04-04 13:42
Miłkowski Paweł
231.97KB
Uchwała Nr 411/XXXIX/2018 w sprawie podziału Gminy Kłobuck na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kłobucku Uchwała Nr 411/XXXIX/2018 w sprawie podziału Gminy Kłobuck na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
18-04-04 13:43
Miłkowski Paweł
845.04KB
Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej i ul. Drukarskiej Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej i ul. Drukarskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
18-05-23 15:02
Miłkowski Paweł
6.6MB
Uchwała Nr 413/XXXIX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata... Uchwała Nr 413/XXXIX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
18-04-04 13:45
Miłkowski Paweł
326.89KB
Uchwała Nr 414/XXXIX/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck Uchwała Nr 414/XXXIX/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1087
18-04-04 13:46
Miłkowski Paweł
1.15MB
Uchwała Nr 415/XXXIX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców Uchwała Nr 415/XXXIX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
18-04-04 13:47
Miłkowski Paweł
662.1KB

Redakcja strony: Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018rRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1362

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl