Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r. [ 17 ]
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej - skan Uchwała Nr 143/XVIII/2015 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
16-01-14 11:28
Pastuszka Anna
5.16MB
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej Uchwała Nr 143/XVIII/2015 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
16-01-14 11:30
Pastuszka Anna
3.93MB
Uchwała Nr 144/XVIII/2015 w sprawie: przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu Aktywna integracja powiatu kłobuckiego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja (...) - skan Uchwała Nr 144/XVIII/2015 w sprawie: przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja (...) - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
16-01-04 09:05
Pastuszka Anna
205.75KB
Uchwała Nr 144/XVIII/2015 w sprawie: przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu Aktywna integracja powiatu kłobuckiego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja (...) Uchwała Nr 144/XVIII/2015 w sprawie: przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
16-01-13 12:30
Pastuszka Anna
27KB
Uchwała Nr 145/XVIII/2015 w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2015 - skan Uchwała Nr 145/XVIII/2015 w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2015 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
16-01-04 09:07
Pastuszka Anna
649.94KB
Uchwała Nr 146/XVIII/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 146/XVIII/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
16-01-04 09:25
Pastuszka Anna
0.98MB
Uchwała Nr 147/XVIII/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpł. nabycie prawa użytk. wiecz. nieruch. grunt. oraz nieodpł. obciąż. tej nieruchomości służeb. przesyłu na rzecz PKP Utrzymanie sp. z o.o. i jej następców prawnych - skan Uchwała Nr 147/XVIII/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpł. nabycie prawa użytk. wiecz. nieruch. grunt. oraz nieodpł. obciąż. tej nieruchomości służeb. przesyłu na rzecz PKP Utrzymanie sp. z o.o. i jej następców prawnych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
16-01-04 09:29
Pastuszka Anna
235.79KB
Uchwała Nr 147/XVIII/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpł. nabycie prawa użytk. wiecz. nieruch. grunt. oraz nieodpł. obciąż. tej nieruchomości służeb. przesyłu na rzecz PKP Utrzymanie sp. z o.o. i jej następców prawnych Uchwała Nr 147/XVIII/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpł. nabycie prawa użytk. wiecz. nieruch. grunt. oraz nieodpł. obciąż. tej nieruchomości służeb. przesyłu na rzecz PKP Utrzymanie sp. z o.o. i jej następców prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
16-01-13 12:22
Pastuszka Anna
27KB
Uchwała Nr 148/XVIII/2015 w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2016 - skan Uchwała Nr 148/XVIII/2015 w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
16-01-04 09:31
Pastuszka Anna
8.71MB
Uchwała Nr 149/XVIII/2015 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 149/XVIII/2015 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
16-01-04 09:42
Pastuszka Anna
2.28MB
Uchwała nr 4200/VI/3/2016 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kłobucka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - skan Uchwała nr 4200/VI/3/2016 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kłobucka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
16-01-21 14:24
Pastuszka Anna
332.64KB
Uchwała Nr 150/XVIII/2015 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016-2022 - skan Uchwała Nr 150/XVIII/2015 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016-2022 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
16-01-04 09:44
Pastuszka Anna
3.21MB
Uchwała Nr 150/XVIII/2015 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016-2022 Uchwała Nr 150/XVIII/2015 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
16-01-11 08:59
Pastuszka Anna
22.48MB
Uchwała Nr 151/XVIII/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 151/XVIII/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
16-01-04 10:45
Pastuszka Anna
292.84KB
Uchwała Nr 151/XVIII/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck Uchwała Nr 151/XVIII/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-01-11 09:21
Pastuszka Anna
35.5KB
Uchwała Nr 152/XVIII/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 152/XVIII/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
16-01-04 10:46
Pastuszka Anna
236.16KB
Uchwała Nr 152/XVIII/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck Uchwała Nr 152/XVIII/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-01-11 08:30
Pastuszka Anna
26.5KB

Redakcja strony: Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1961

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl