Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r. [ 19 ]
Uchwała Nr 171/XX/2016 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 Uchwała Nr 171/XX/2016 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
16-04-04 13:32
Pastuszka Anna
2MB
Uchwała Nr 172/XX/2016 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji Uchwała Nr 172/XX/2016 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-04-04 13:35
Pastuszka Anna
140.34KB
Uchwała Nr 172/XX/2016 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji  Uchwała Nr 172/XX/2016 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
16-04-19 09:35
Pastuszka Anna
29KB
Uchwała Nr 173/XX/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck Uchwała Nr 173/XX/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
16-04-04 13:36
Pastuszka Anna
0.91MB
Uchwała Nr 174/XX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozost. w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dot. najemców Uchwała Nr 174/XX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozost. w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dot. najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
16-04-04 13:38
Pastuszka Anna
450.32KB
Uchwała Nr 174/XX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozost. w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dot. najemców Uchwała Nr 174/XX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozost. w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dot. najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
16-04-19 09:52
Pastuszka Anna
50.5KB
Uchwała Nr 175/XX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 1 roku części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na rzecz dot. najemcy Uchwała Nr 175/XX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 1 roku części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na rzecz dot. najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
16-04-04 13:40
Pastuszka Anna
272.01KB
Uchwała Nr 175/XX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 1 roku części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na rzecz dot. najemcy Uchwała Nr 175/XX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 1 roku części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na rzecz dot. najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
16-04-19 10:15
Pastuszka Anna
36.5KB
Uchwała Nr 176/XX/2016 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości przyległej Uchwała Nr 176/XX/2016 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
16-04-04 13:50
Pastuszka Anna
159.18KB
Uchwała Nr 176/XX/2016 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości przyległej Uchwała Nr 176/XX/2016 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-04-19 10:21
Pastuszka Anna
26.5KB
Uchwała Nr 177/XX/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck Uchwała Nr 177/XX/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
16-04-04 13:52
Pastuszka Anna
1.71MB
Uchwała Nr 177/XX/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck Uchwała Nr 177/XX/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
16-04-19 10:54
Pastuszka Anna
10.67MB
Uchwała Nr 178/XX/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku Uchwała Nr 178/XX/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-04-04 13:54
Pastuszka Anna
774.35KB
Uchwała Nr 178/XX/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku Uchwała Nr 178/XX/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
16-04-19 11:02
Pastuszka Anna
47KB
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr 178/XX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 marca 2016r. - skan  Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr 178/XX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 marca 2016r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
16-05-09 14:00
Pastuszka Anna
1.34MB
Uchwała Nr 179/XX/2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii Uchwała Nr 179/XX/2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
16-04-04 13:56
Pastuszka Anna
170.86KB
Uchwała Nr 179/XX/2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii Uchwała Nr 179/XX/2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
16-04-19 11:07
Pastuszka Anna
26KB
Uchwała Nr 180/XX/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przest. terenu w Lgocie przy ulicy Częstochowskiej Uchwała Nr 180/XX/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przest. terenu w Lgocie przy ulicy Częstochowskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-04-04 13:58
Pastuszka Anna
541.43KB
Uchwała Nr 180/XX/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przest. terenu w Lgocie przy ulicy Częstochowskiej Uchwała Nr 180/XX/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przest. terenu w Lgocie przy ulicy Częstochowskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
16-04-19 11:36
Pastuszka Anna
2.39MB

Redakcja strony: Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1928

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl