Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r. [ 15 ]
Uchwała Nr 320/XXXII/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku złożonej w dniu 10 kwietnia 2017r. Uchwała Nr 320/XXXII/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku złożonej w dniu 10 kwietnia 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
17-06-30 11:43
Pastuszka Anna
492.18KB
Uchwała Nr 321/XXXII/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 22 marca 2017r. na działalność Burmistrza Kłobucka - Jerzego Zakrzewskiego Uchwała Nr 321/XXXII/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 22 marca 2017r. na działalność Burmistrza Kłobucka - Jerzego Zakrzewskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
17-06-30 11:49
Pastuszka Anna
1.2MB
Uchwała Nr 322/XXXII/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 Uchwała Nr 322/XXXII/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-06-30 11:51
Pastuszka Anna
140.88KB
Uchwała Nr 323/XXXII/2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 Uchwała Nr 323/XXXII/2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
17-06-30 11:52
Pastuszka Anna
208.92KB
Uchwała Nr 324/XXXII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck Uchwała Nr 324/XXXII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
17-06-30 11:54
Pastuszka Anna
169.18KB
Uchwała Nr 325/XXXII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck Uchwała Nr 325/XXXII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
17-06-30 11:56
Pastuszka Anna
169.01KB
Uchwała Nr 326/XXXII/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck Uchwała Nr 326/XXXII/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-06-30 11:57
Pastuszka Anna
1.12MB
Uchwała Nr 327/XXXII/2017 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 Uchwała Nr 327/XXXII/2017 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
17-06-30 11:58
Pastuszka Anna
2.32MB
Uchwała Nr 328/XXXII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis w zakresie nowych inwestycji... Uchwała Nr 328/XXXII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis w zakresie nowych inwestycji...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
17-06-30 12:07
Pastuszka Anna
345.09KB
Uchwała Nr 329/XXXII/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy zmienionej... Uchwała Nr 329/XXXII/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy zmienionej...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
17-06-30 12:09
Pastuszka Anna
209.62KB
Uchwała Nr 330/XXXII/2017 w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Kłobucku Uchwała Nr 330/XXXII/2017 w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
17-06-30 12:10
Pastuszka Anna
188.75KB
Uchwała Nr 331/XXXII/2017 w sprawie organizacji wspólnej obsługi Żłobka Gminnego w Kłobucku Uchwała Nr 331/XXXII/2017 w sprawie organizacji wspólnej obsługi Żłobka Gminnego w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
17-06-30 12:16
Pastuszka Anna
182.1KB
Uchwała Nr 332/XXXII/2017 w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej na terenie miejscowości Biała Uchwała Nr 332/XXXII/2017 w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej na terenie miejscowości Biała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
17-06-30 12:17
Pastuszka Anna
136.21KB
Uchwała Nr 333/XXXII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości Uchwała Nr 333/XXXII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
17-06-30 12:18
Pastuszka Anna
164.37KB
Uchwała Nr 334/XXXII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Uchwała Nr 334/XXXII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-06-30 12:20
Pastuszka Anna
319.91KB

Redakcja strony: Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1732

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl