Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r. [ 18 ]
Uchwała Nr 457/XLV/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Zagórze Uchwała Nr 457/XLV/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Zagórze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
18-10-08 13:53
Miłkowski Paweł
8.29MB
Uchwała Nr 458/XLV/2018 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan Uchwała Nr 458/XLV/2018 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
18-09-26 08:21
Pastuszka Anna
354.76KB
Uchwała Nr 459/XLV/2018 w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021 - skan Uchwała Nr 459/XLV/2018 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021" - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 587
18-09-26 08:23
Pastuszka Anna
7.14MB
Uchwała Nr 460/XLV/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej Uchwała Nr 460/XLV/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
18-10-08 13:56
Miłkowski Paweł
3.4MB
Uchwała Nr 461/XLV/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego Uchwała Nr 461/XLV/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416
18-10-08 13:57
Miłkowski Paweł
3.66MB
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr 461/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 2018r. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr 461/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-11-07 10:33
Pastuszka Anna
605.58KB
Uchwała Nr 462/XLV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze przetargu na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, położonej w Łobodnie przy ul. Prusa - skan Uchwała Nr 462/XLV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze przetargu na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, położonej w Łobodnie przy ul. Prusa - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
18-09-26 08:26
Pastuszka Anna
177.88KB
Uchwała Nr 463/XLV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury... Uchwała Nr 463/XLV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
18-09-26 08:38
Pastuszka Anna
329.01KB
Uchwała Nr 464/XLV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata... Uchwała Nr 464/XLV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
18-09-26 08:39
Pastuszka Anna
314.39KB
Uchwała Nr 465/XLV/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie - skan Uchwała Nr 465/XLV/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
18-09-26 08:41
Pastuszka Anna
536.54KB
Uchwała Nr 466/XLV/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej - skan Uchwała Nr 466/XLV/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
18-09-26 08:45
Pastuszka Anna
1.1MB
Uchwała Nr 467/XLV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Kłobuck, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - skan Uchwała Nr 467/XLV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Kłobuck, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
18-09-26 08:47
Pastuszka Anna
163.58KB
Uchwała Nr 468/XLV/2018 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck w 2020 roku - skan Uchwała Nr 468/XLV/2018 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck w 2020 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
18-09-26 08:48
Pastuszka Anna
2.53MB
Uchwała Nr 469/XLV/2018 uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  - skan Uchwała Nr 469/XLV/2018 uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
18-09-26 08:50
Pastuszka Anna
139.6KB
Uchwała Nr 470/XLV/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu Anioł Stróż dla Seniora ... - skan Uchwała Nr 470/XLV/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu "Anioł Stróż dla Seniora" ... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
18-09-26 08:52
Pastuszka Anna
204.21KB
Uchwała Nr 471/XLV/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu Kłobuckie Centrum Usług Społecznych ... - skan Uchwała Nr 471/XLV/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu "Kłobuckie Centrum Usług Społecznych" ... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
18-09-26 08:52
Pastuszka Anna
206.72KB
Uchwała Nr 472/XLV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku - skan Uchwała Nr 472/XLV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-09-26 08:53
Pastuszka Anna
0.93MB
Uchwała Nr 473/XLV/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 414/XXXIX/2018 z dnia 27.03.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2018 roku - skan Uchwała Nr 473/XLV/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 414/XXXIX/2018 z dnia 27.03.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2018 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
18-09-26 08:55
Pastuszka Anna
185.69KB

Redakcja strony: Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1793

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl