Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r. [ 7 ]
Uchwała Nr 218/XXV/2016 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan Uchwała Nr 218/XXV/2016 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
16-10-21 07:59
Pastuszka Anna
2.65MB
Uchwała Nr 219/XXV/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 219/XXV/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
16-10-21 08:01
Pastuszka Anna
1.29MB
Uchwała Nr 220/XXV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy - skan Uchwała Nr 220/XXV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
16-10-21 08:02
Pastuszka Anna
317.33KB
Uchwała Nr 221/XXV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan Uchwała Nr 221/XXV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
16-10-21 08:04
Pastuszka Anna
176.68KB
Uchwała Nr 222/XXV/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 222/XXV/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-10-21 08:05
Pastuszka Anna
706.14KB
Uchwała Nr 223/XXV/2016 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu nowej ustawy Prawo wodne i przewidywanych przez firmy wodociągowe skutków finansowych jej wprowadzenia - skan Uchwała Nr 223/XXV/2016 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu nowej ustawy Prawo wodne i przewidywanych przez firmy wodociągowe skutków finansowych jej wprowadzenia - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
16-10-21 08:08
Pastuszka Anna
633.86KB
Uchwała Nr 224/XXV/2016 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej - skan Uchwała Nr 224/XXV/2016 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-10-21 08:09
Pastuszka Anna
2.94MB

Redakcja strony: Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1380

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl