Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r. [ 16 ]
Uchwała Nr 265/XXIX/2017 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 - skan Uchwała Nr 265/XXIX/2017 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
17-02-16 12:59
Pastuszka Anna
1.08MB
Uchwała Nr 266/XXIX/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu - skan Uchwała Nr 266/XXIX/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
17-02-16 13:02
Pastuszka Anna
170.06KB
Uchwała Nr 267/XXIX/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 267/XXIX/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
17-02-16 13:04
Pastuszka Anna
1.32MB
Uchwała Nr 268/XXIX/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan Uchwała Nr 268/XXIX/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
17-02-16 13:06
Pastuszka Anna
207.68KB
Uchwała Nr 269/XXIX/2017 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026 - skan Uchwała Nr 269/XXIX/2017 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
17-02-16 13:34
Pastuszka Anna
119.75KB
załącznik nr 1 do Uchwały Nr 269/XXIX/2017 - Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026 załącznik nr 1 do Uchwały Nr 269/XXIX/2017 - Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
17-02-21 07:49
Pastuszka Anna
2.57MB
Uchwała Nr 270/XXIX/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kłobuck do nowego ustroju szkolnego - skan Uchwała Nr 270/XXIX/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kłobuck do nowego ustroju szkolnego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
17-02-16 13:36
Pastuszka Anna
1.63MB
Uchwała Nr 271/XXIX/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 233/XXVII/2016 z dnia 22 listopada 2016 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - skan Uchwała Nr 271/XXIX/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 233/XXVII/2016 z dnia 22 listopada 2016 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
17-02-16 13:37
Pastuszka Anna
1.69MB
Uchwała Nr 272/XXIX/2017 w sprawie określenia zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie Kłobuck - skan Uchwała Nr 272/XXIX/2017 w sprawie określenia zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
17-02-16 13:39
Pastuszka Anna
382.56KB
Uchwała Nr 273/XXIX/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2014-2017 - skan Uchwała Nr 273/XXIX/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2014-2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 453
17-02-16 15:06
Pastuszka Anna
21.04MB
Uchwała Nr 274/XXIX/2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Biała - skan Uchwała Nr 274/XXIX/2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Biała - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
17-02-16 15:12
Pastuszka Anna
404.21KB
Uchwała Nr 275/XXIX/2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Biała - skan Uchwała Nr 275/XXIX/2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Biała - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
17-02-16 15:13
Pastuszka Anna
441.34KB
Uchwała Nr 276/XXIX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości st. własność Gminy Kłobuck przekazanych w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców - skan Uchwała Nr 276/XXIX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości st. własność Gminy Kłobuck przekazanych w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-02-16 15:26
Pastuszka Anna
313.76KB
Uchwała Nr 277/XXIX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - skan Uchwała Nr 277/XXIX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
17-02-16 15:28
Pastuszka Anna
149.95KB
Uchwała Nr 278/XXIX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - skan Uchwała Nr 278/XXIX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
17-02-16 15:29
Pastuszka Anna
310.04KB
Uchwała Nr 279/XXIX/2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych - skan Uchwała Nr 279/XXIX/2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
17-02-16 15:30
Pastuszka Anna
279.62KB

Redakcja strony: Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1741

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl