Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XVI sesję /30.11.2015r./ [ 13 ]
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2014-2017 - skan Projekt uchwały w sprawie: zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2014-2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 492
15-12-29 09:59
Pastuszka Anna
4.11MB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Kłobuck niezabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku - skan Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Kłobuck niezabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
15-12-29 09:56
Pastuszka Anna
2.12MB
Projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - skan Projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
15-12-29 09:55
Pastuszka Anna
496.39KB
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 - skan Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
15-12-29 09:54
Pastuszka Anna
2.16MB
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016r. - skan Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
15-12-29 09:53
Pastuszka Anna
1.2MB
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. - skan Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
15-12-29 09:51
Pastuszka Anna
2.28MB
Projekt uchwały w sprawie: opłaty targowej - skan Projekt uchwały w sprawie: opłaty targowej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
15-12-29 09:50
Pastuszka Anna
1.43MB
Projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 331/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego - skan Projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 331/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
15-12-29 09:47
Pastuszka Anna
321.29KB
Projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - skan Projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
15-12-29 09:46
Pastuszka Anna
900.81KB
Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - skan Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
15-12-29 09:42
Pastuszka Anna
766.14KB
Projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 - skan Projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
15-12-29 09:41
Pastuszka Anna
334.44KB
Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - skan
Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
15-12-29 09:38
Pastuszka Anna
607.29KB
Projekt uchwały w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2015 - skan Projekt uchwały w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2015 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
15-12-29 09:19
Pastuszka Anna
0.94MB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1411

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl