Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXXI sesję /16.05.2017r./ [ 27 ]
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 34/VI/95 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 maja 1995 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Miejskiego w niektórych dziedzinach określonych zadaniami własnymi Gminy - skan Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 34/VI/95 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 maja 1995 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Miejskiego w niektórych dziedzinach określonych zadaniami własnymi Gminy - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
17-05-04 13:44
Pastuszka Anna
729.43KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
17-05-04 13:46
Pastuszka Anna
1.14MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
17-05-04 13:47
Pastuszka Anna
2.48MB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
17-05-04 13:48
Pastuszka Anna
244.52KB
Projekt uchwały w sprawie Apelu w sprawie wprowadzenia do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obwodnicy miasta Kłobuck w ciągu drogi krajowej nr 43 - skan Projekt uchwały w sprawie "Apelu w sprawie wprowadzenia do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obwodnicy miasta Kłobuck w ciągu drogi krajowej nr 43" - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
17-05-04 13:51
Pastuszka Anna
745.72KB
Projekt uchwały w sprawie Apelu w sprawie bezpłatnego korzystania z budowanego odcinka autostrady A1 Częstochowa-Pyrzowice - skan Projekt uchwały w sprawie "Apelu w sprawie bezpłatnego korzystania z budowanego odcinka autostrady A1 Częstochowa-Pyrzowice" - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-05-04 13:53
Pastuszka Anna
423.57KB
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Kłobucku - skan Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
17-05-04 13:54
Pastuszka Anna
329.15KB
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Kłobucku - skan Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
17-05-04 13:55
Pastuszka Anna
894.79KB
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych... - skan Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-05-04 13:58
Pastuszka Anna
482.47KB
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych... - skan Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-05-04 14:02
Pastuszka Anna
561.9KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez... - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
17-05-04 14:05
Pastuszka Anna
1.34MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i ... - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i ... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
17-05-04 14:08
Pastuszka Anna
1.07MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych - skan Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-05-04 14:14
Pastuszka Anna
308.92KB
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
17-05-04 14:17
Pastuszka Anna
334.26KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Łobodno - skan Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Łobodno - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-05-04 14:23
Pastuszka Anna
464.23KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Łobodno - skan Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Łobodno - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
17-05-04 14:24
Pastuszka Anna
459.42KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-05-04 14:25
Pastuszka Anna
537.57KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
17-05-04 14:27
Pastuszka Anna
524.87KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
17-05-04 14:28
Pastuszka Anna
441.58KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-05-04 14:38
Pastuszka Anna
1.57MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
17-05-04 14:41
Pastuszka Anna
429.76KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-05-04 14:42
Pastuszka Anna
505.18KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
17-05-04 14:42
Pastuszka Anna
872.88KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 202/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12.07.2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kłobuck Programu dla rodzin wielodzietnych Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 202/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12.07.2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kłobuck Programu dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-05-04 14:44
Pastuszka Anna
381.78KB
Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-05-04 14:46
Pastuszka Anna
396.11KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 232/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 232/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
17-05-12 08:00
Pastuszka Anna
862.66KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - skan Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-05-05 10:53
Pastuszka Anna
778.92KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1912

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl