Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XX sesję /30.03.2016r./ [ 18 ]
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-03-17 08:38
Pastuszka Anna
1.4MB
załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - wersja II - skan załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - wersja II - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
16-03-22 07:52
Pastuszka Anna
367.92KB
załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - wersja II - skan załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - wersja II - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
16-03-22 07:53
Pastuszka Anna
97.47KB
załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - wersja II - skan załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - wersja II - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
16-03-22 07:54
Pastuszka Anna
166.41KB
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - skan Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
16-03-17 08:39
Pastuszka Anna
144.41KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-03-17 08:41
Pastuszka Anna
722.68KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozost. w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dot. najemców - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozost. w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dot. najemców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
16-03-17 08:45
Pastuszka Anna
604.05KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozost. w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dot. najemców Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozost. w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dot. najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
16-03-17 14:15
Pastuszka Anna
54KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na rzecz dot. najemcy - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na rzecz dot. najemcy - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-03-17 08:49
Pastuszka Anna
240.43KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na rzecz dot. najemcy Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na rzecz dot. najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
16-03-17 13:48
Pastuszka Anna
38.5KB
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości przyległej - skan Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości przyległej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
16-03-17 08:53
Pastuszka Anna
282.05KB
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości przyległej Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
16-03-17 12:06
Pastuszka Anna
32KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-03-17 08:55
Pastuszka Anna
1.08MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
16-03-17 12:21
Pastuszka Anna
29KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku - skan Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-03-17 08:58
Pastuszka Anna
0.97MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
16-03-17 12:16
Pastuszka Anna
51KB
Projekt uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii - skan Projekt uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
16-03-17 09:02
Pastuszka Anna
251.05KB
Projekt uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii Projekt uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
16-03-17 13:32
Pastuszka Anna
30KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1604

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl