Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.) [ 15 ]
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
18-03-13 12:57
Miłkowski Paweł
2.22MB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
18-03-13 13:05
Miłkowski Paweł
411.25KB
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kłobucku Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
18-03-13 13:06
Miłkowski Paweł
898.64KB
Załącznik do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kłobucku - projekt I Załącznik do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kłobucku - projekt I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
18-03-26 08:37
Miłkowski Paweł
594.82KB
Załącznik do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kłobucku - projekt II Załącznik do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kłobucku - projekt II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
18-03-26 08:37
Miłkowski Paweł
599.37KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata... Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
18-03-13 13:10
Miłkowski Paweł
474.73KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
18-03-13 13:11
Miłkowski Paweł
1.35MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXXVI/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXXVI/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
18-03-13 15:28
Pastuszka Anna
921.28KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
18-03-15 07:21
Pastuszka Anna
1.98MB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej i ul. Drukarskiej Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej i ul. Drukarskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
18-03-15 07:22
Pastuszka Anna
5.57MB
załącznik graficzny do projektu MPZP w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej i ul. Drukarskiej załącznik graficzny do projektu MPZP w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej i ul. Drukarskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
18-03-15 08:07
Pastuszka Anna
3.9MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
18-03-15 08:03
Pastuszka Anna
1.07MB
Załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 Załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
18-03-15 08:04
Pastuszka Anna
220.33KB
Załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - projekt II Załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - projekt II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-03-26 08:39
Miłkowski Paweł
0.91MB
Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - projekt II Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - projekt II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
18-03-26 08:39
Miłkowski Paweł
411.32KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1254

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl