Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.) [ 18 ]
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej na terenie miejscowości Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej na terenie miejscowości Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
17-09-11 11:03
Pastuszka Anna
414.07KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-09-11 11:04
Pastuszka Anna
395.6KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości... - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
17-09-11 11:17
Pastuszka Anna
639.64KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
17-09-11 11:19
Pastuszka Anna
855.88KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 2015-2016 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach 2015-2016 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
17-09-11 11:53
Pastuszka Anna
2.11MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku... - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
17-09-11 11:57
Pastuszka Anna
504.33KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek... - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
17-09-11 12:00
Pastuszka Anna
337.13KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne... - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
17-09-11 12:02
Pastuszka Anna
425.8KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych... - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 22.11.2016r. w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
17-09-11 12:07
Pastuszka Anna
388.15KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dot. najemców - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dot. najemców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
17-09-11 12:12
Pastuszka Anna
656.57KB
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości stan. własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz dot. najemcy - skan Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości stan. własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz dot. najemcy - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
17-09-11 12:16
Pastuszka Anna
447.54KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017r roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017r roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
17-09-11 12:18
Pastuszka Anna
209.4KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - skan Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
17-09-12 07:54
Pastuszka Anna
184.31KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 306/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 306/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
17-09-12 10:50
Pastuszka Anna
226.81KB
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku - skan Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
17-09-12 14:55
Pastuszka Anna
1.05MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
17-09-12 14:57
Pastuszka Anna
1.15MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
17-09-13 14:12
Pastuszka Anna
1.48MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-09-13 14:13
Pastuszka Anna
2.43MB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1504

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl