Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XIX sesje /09.02.2016r./ [ 34 ]
Projekt uchwały w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan Projekt uchwały w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
16-01-28 09:35
Pastuszka Anna
0.95MB
Projekt uchwały w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2016 Projekt uchwały w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
16-02-02 12:50
Pastuszka Anna
197KB
Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-01-28 09:37
Pastuszka Anna
144.4KB
Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
16-01-29 09:56
Pastuszka Anna
27.5KB
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia opłaty prolongacyjnej - skan Projekt uchwały w sprawie: ustalenia opłaty prolongacyjnej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
16-01-28 09:39
Pastuszka Anna
227.69KB
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia opłaty prolongacyjnej Projekt uchwały w sprawie: ustalenia opłaty prolongacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
16-01-29 09:44
Pastuszka Anna
33.5KB
Projekt uchwały w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne - skan Projekt uchwały w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-01-28 09:44
Pastuszka Anna
586.43KB
Projekt uchwały w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne Projekt uchwały w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
16-01-29 09:39
Pastuszka Anna
33.5KB
Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
16-01-28 09:48
Pastuszka Anna
640.32KB
Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
16-01-29 09:31
Pastuszka Anna
64.5KB
Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruch. (...) - skan Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruch. (...) - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-01-28 09:53
Pastuszka Anna
255.53KB
Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruch. (...) Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruch. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
16-01-29 09:22
Pastuszka Anna
36.5KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej budynkiem dworu wpisanym do rejestru zabytków - wariant I i wariant II - skan Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej budynkiem dworu wpisanym do rejestru zabytków - wariant I i wariant II - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
16-01-28 09:56
Pastuszka Anna
735.15KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej budynkiem dworu wpisanym do rejestru zabytków - wariant I i wariant II Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej budynkiem dworu wpisanym do rejestru zabytków - wariant I i wariant II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 870
16-01-29 09:11
Pastuszka Anna
50KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
16-01-28 09:59
Pastuszka Anna
394.57KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
16-01-29 09:07
Pastuszka Anna
28.5KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
16-01-28 10:00
Pastuszka Anna
469.08KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
16-01-29 09:01
Pastuszka Anna
31.5KB
Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. - skan Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
16-01-28 10:02
Pastuszka Anna
167.26KB
Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 133/XV/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 133/XV/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-01-29 08:47
Pastuszka Anna
27KB
Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 133/XV/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku - skan Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 133/XV/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
16-01-28 10:04
Pastuszka Anna
174.16KB
Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 133/XV/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 133/XV/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
16-01-29 08:33
Pastuszka Anna
27KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na najem lub dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na najem lub dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
16-01-28 10:12
Pastuszka Anna
1.63MB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na najem lub dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na najem lub dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
16-01-29 08:17
Pastuszka Anna
69.5KB
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - skan Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
16-01-29 13:13
Miłkowski Paweł
748.93KB
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
16-02-02 10:55
Pastuszka Anna
45KB
Projekt uchwały w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów - skan Projekt uchwały w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
16-01-29 13:22
Miłkowski Paweł
820.03KB
Projekt uchwały w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów Projekt uchwały w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
16-02-02 11:14
Pastuszka Anna
48.5KB
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli (...) - skan Projekt uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli (...) - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
16-02-02 15:36
Pastuszka Anna
1.52MB
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli (...) Projekt uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-02-04 10:28
Pastuszka Anna
105KB
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 140/XVII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.XII.2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej (...) - skan Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 140/XVII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.XII.2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej (...) - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
16-02-02 15:39
Pastuszka Anna
0.99MB
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 140/XVII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.XII.2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej (...) Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 140/XVII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.XII.2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
16-02-04 10:36
Pastuszka Anna
102KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
16-02-04 10:45
Pastuszka Anna
354.62KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-02-04 10:53
Pastuszka Anna
29KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2594

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl